Doba čtení:1 m, 54 s
Nový předseda představenstva a výkonný ředitel firmy OKD Boleslav Kowalczyk. Foto: OKD

Cílem státu i OKD by mělo být vydobytí již zpřístupněných či jednoduše zpřístupnitelných zásob a důstojné ukončení těžby včetně zasypání jam, konečné odstranění následků hornické činnosti a využití areálů šachet pro jiné účely, uvedl v Měsíčníku Horník výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

„Dnes můžeme zcela s jistotou prohlásit, že dobývání uhlí v tomto regionu už vstoupilo do závěrečné fáze. Nicméně určitá část zásob tu ještě je a tak se nabízí otázka: Co dále? Stát je vlastníkem nerostného bohatství v ČR a tím pádem i černého uhlí v OKD. Stát také schválil Horní zákon, který hovoří o hospodárném využití ložiska. Je nutno zpracovat plán stanovující, jaké partie slojí a důlních ker se ještě vytěží, a určující termíny, kdy se jednotlivé části OKD budou uzavírat. Podle mého názoru je také nutné brát ohled na zdejší průmyslový region, který je svým způsobem na uhlí závislý a potřebuje čas na to, aby se přetvořil z těžkého průmyslu na jiná odvětví a obory,“ napsal Kowalczyk.

Čtěte také:
Odbory přispěly k zachráně OKD
Termín konce těžby OKD zatím nikdo nezná

Podle něj je nanejvýš vhodné posunout termín ukončení těžby v OKD přes rok 2024, protože to přinese četné výhody regionu. Udržení zaměstnanosti, zachování kupní síly, zajištění energetické bezpečnosti (240 tisíc bytů v regionu je závislé na teple z černého uhlí) či

„Pokud nedojde na světových trzích k extrémnímu dlouhodobému propadu cen uhlí, pak stát do OKD nemusí dát žádné peníze. Náš plán počítá s těžbou v OKD do roku 2030, ale na skutečný termín ukončení bude mít vliv i mnoho dalších aspektů. Ještě není rozhodnuto, ale v určitém momentě bude nutné oznámit, kdy nastane konec OKD. Stanovení tohoto termínu je důležité pro horníky, pro naše odběratele uhlí i naše dodavatele, pro celý tento region. Stát by se měl starat o své bohatství, a proto by měla být zřízena široká skupina odborníků z mnoha oblastí, kteří budou řešit strategické suroviny státu (uhlí, lithium, uran). Mám za to, že výsledkem práce této komise by mohlo být i schválení plánu ukončení těžby v OKD,“ uzavřel Kowalczyk.

Mohlo by vás zajímat:
Motor, ze kterého jde strach
Revoluce v lomech: Náklaďáky bez řidičů
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj