Král zmírnil návrh zákazu odpojování od tepláren

Pokud nastane mimořádná tržní situace a vláda stanoví maximální ceny elektřiny i plynu, nemohly by se budovy odpojovat od centrálního zásobování teplem bez souhlasu svého dodavatele. Nesměly by přecházet na vlastní zdroje tepla, například na teplo z domovní kotelny nebo z tepelného čerpadla.