Matoušek: Energetika se musí odideologizovat

Evropa se ale při začlenění obnovitelných zdrojů do energetického mixu přepočítala a ve svých plánech nezohlednila proměnlivost klimatických prvků. Kdyby válka na Ukrajině vypukla o dva roky později, mohlo být daleko hůř.