Ministři nabídnou horníkům pomoc

Doba čtení:2 m, 30 s
Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Foto: MPO

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Foto: MPO

Celkem patnáct legislativních i nelegislativních opatření a rozvojových aktivit, které by měly eliminovat možné negativní dopady související s očekávanou redukcí těžby černého uhlí v Moravskoslezském kraji, představí na dnešním sjezdu Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu (OSPHGN) ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (oba ČSSD).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje opatření směřující k tvorbě nových pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji především rozvojem výrobní činnosti společnosti Hyundai Mobis, výstavbou průmyslové zóny Nad Barborou v blízkosti Karviné a zaměstnáním části propuštěných pracovníků OKD, státním podnikem DIAMO při realizaci projektů v rámci realizovaného Programu řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji. Jedná se projekty, které mají charakter ekologické i hospodářské revitalizace kraje.

Čtěte také:
Horničtí odboráři se sjedou do Prahy
Ministryně slíbila pomoc propuštěným horníkům

MPO chystá rovněž návrhy legislativní, které by měly eliminovat předpokládané negativní sociální dopady související s postupným uzavíráním jednotlivých uhelných dolů. Jedná se o přípravu nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí. Cílem připravovaného nařízení vlády je stanovit pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti.

MPO rovněž zahájilo přípravu novely zákona o zvláštním příspěvku horníkům se zdravotním postižením v podmínkách OKD tak, aby bylo možno vyplácet tento příspěvek již v průběhu případného insolvenčního řízení vedeného s těžební společností. Současná právní úprava toto neumožňuje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) analyzovalo možnost využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který se přímo na hromadné propouštění zaměřuje. Byla vybrána aktivizační opatření, která budou ve prospěch případně propouštěných horníků realizována. Zároveň již úředníci ministerstva zahájili oficiální jednání s odpovědnými osobami na úrovni Evropské komise.

Dále byla zpracována podrobná analýza nabídky a poptávky trhu práce v Moravskoslezském kraji s přihlédnutím k nejvíce postiženým regionům. Analýza mapuje strukturu pracovní síly dle profesí v daném regionu, zabývá se příčinami neobsazení nabízených volných pracovních míst a mapuje možnosti pracovního uplatnění propouštěných horníků v daném regionu.
Připravovány jsou konkrétní projekty zvyšujících absorpční kapacitu kraje. Pro rok 2016 disponuje ostravský Úřad práce významnými finančními zdroji na zabezpečení rekvalifikací, tvorbě nových pracovních příležitostí, které by měly být ještě navýšeny.

V rámci konkrétních opatření se počítá zejména s vytvořením mobilního pracoviště přímo na pracovištích zaměstnavatele, kde bude prováděno základní poradenství, popřípadě přímo evidence uchazečů o zaměstnání. Úřad práce je připraven využít podpory v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a má v Moravskoslezském kraji k dispozici možnost poskytování příspěvku na regionální mobilitu, jehož smyslem je motivovat propuštěné horníky k přijetí zaměstnání mimo region svého bydliště. Financování opatření se předpokládá z národních zdrojů a Operačního programu Zaměstnanost a současně je cíleně mapována možnost využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Mohlo by vás zajímat:
Babiš nechce platit horníkům dřívější důchody
Hejtman tlačí na ministra kvůli kotlíkovým dotacím
OKD vyvrací, že propustí 1300 horníků