Míra energetické závislosti

Tak jako před lety i dnes stále platí, že nejméně závislé na dovozu energie jsou většinou země, které mají uhlí.

Energetická nezávislost se stala poměrně často citovaným pojmem, kdykoliv se začalo v té které zemi, nebo v celé Evropské unii hovořit o strategii v odvětví energetiky. Přesto dovoz energetických surovin do Evropy sílí. Ani nástup obnovitelných zdrojů, které mají lokální charakter a jsou využívány přímo na území daného státu (nebo v jeho okolí například na moři), na tom, zdá se zatím nic nemění. Míra energetické závislosti za posledních 15 let v Evropě v průměru vzrostla.

Čtěte také:
ODS: Energetika potřebuje politickou shodu
ANO chce stavět jádro

Co je míra energetické závislosti? Je tak označován poměr dovozu energetických surovin do dané země k hrubé spotřebě energie v daném státě, nebo jinými slovy nakolik je potřeba energie v dané zemi nebo regionu kryta dovozem. Čím větší je tento poměr, tím je země závislejší.

Výběr evropských zemí v grafu níže ilustruje nakolik se změnily poměry u nás a v sousedních zemích od roku 2000 a nakolik jsou patrné v celé Evropské unii.

Je příznačné, že státy s nízkou závislostí na dovozu energetických surovin jsou ty, které mají a využívají uhlí. A pokud uhlí opouštějí, takřka s jistotou to znamená dovézt energii ze zahraničí, protože žádný vlastní náhradní zdroj není.

Dobrým příkladem je Polsko, které v roce 2000 dokázalo pokrýt své energetické potřeby z více jak 90%, a to díky uhlí. Za dobu patnácti let v podmínkách větší klimatické ochrany a se zkušenostmi finanční a ekonomické krize musely být některé doly uzavřeny a v roce 2015 potřebovalo Polsko pokrýt ze zahraničí téměř 30% své domácí spotřeby.

Ještě výraznější je pohled na čísla Velké Británie. Na začátku tisíciletí byla Británie ještě čistým vývozcem energetických surovin – uhlí. Míra energetické závislosti díky tomu nabývala záporné hodnoty. Rozhodnutí snížit, a dokonce postupně opustit těžbu uhlí k energetickým účelům dovedlo Británii k nutnosti dovézt ročně cca 37% energie a energetických surovin.

Rovněž v České republice vzrůstá pomalu energetická závislost, jak se objem využívaného energetického uhlí zmenšuje.

Tento obrázek je celkově ovlivněn dovozem a spotřebou ropy, která je v této kalkulaci obsažena. Na celkovém charakteru toho jevu to nic nemění. Jestliže pokračuje trend útlumu využívání uhlí v energetice, je třeba počítat s tím, že energetická závislost poroste, pokud nebude nalezena nějaké spolehlivá cesta k zajištění energie v tuzemsku nebo nebude existovat dostatečná diverzifikace zdrojů, odkud bude energie do Evropy importována.

Graf:

Zdroj.: Eurostat

Mohlo by vás zajímat:
Rypadlo váží jako 2700 škodovek
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu

VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků