Nejnižší bod ČR? Dno lomu!

Doba čtení:57 s

 

Lom Bílina

Lom Bílina. Foto: Severočeské doly

Nejhlubší otevřené místo vytvořené člověkem v Česku dosahuje aktuální hodnoty 20,4 metru nad mořem. Tímto nejnižším bodem Česka je dno povrchového lomu Bílina u hlavní čerpací stanice ve střední části porubní fronty. Vzhledem k tomu, že se uložení uhelné sloje v postupu dolu dále zahlubuje, i toto dosud nejnižší místo dolu bude ještě klesat. Informoval o tom Teplický deník. V lomu Bílina hnědé uhlí těží Severočeské doly.

Mocná uhelná sloj vysoce výhřevného uhlí s nízkým obsahem síry je v dole Bílina uložena ve složitých geologických podmínkách s častým výskytem těžko rozpojitelných poloh ve více než 200metrovém nadloží. Skrývka je zde odtěžována rýpadly v sedmi řezech.

Srovnání s ostatními lomy v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi dokumentují čísla. Severní energetická těží uhlí nejníže v lokalitě Československá armáda 59 metrů nad mořem, Vršanská uhelná v těžební lokalitě Hrabák 150 metrů nad mořem a Severočeské doly v Dole Nástup Tušimice 190 metrů nad mořem.

Nejníže položený přírodní bod Česka má konstantní nadmořskou výšku 115 metrů a nachází se v katastru obce Hřensko, v místech kde Labe překračuje hranice do Německa.