Doba čtení:1 m, 7 s
Ředitel Odboru hornictví na ministerstvu průmyslu a obchodu Zbyšek Sochor

Hlavní změny v novele horního zákona shrnul jeden z autorů novely, ředitel Odboru hornictví na ministerstvu průmyslu a obchodu Zbyšek Sochor, do několika bodů.

Práce na novele horního zákona byly zahájeny na základě jednání koaliční rady a následného usnesení vlády č. 385 z května 2014. Hlavní změny lze shrnout do tří bodů:

  1. V případě dobývacích prostorů jde o změnu sazeb úhrady z dobývacích prostorů.
  2. V případě úhrady z vydobytých nerostů jde o změnu způsobu výpočtu úhrady a stanovení sazeb, změnu poměrů při rozdělovaní výnosu úhrady.
  3. V případě správy úhrad jde o sjednocení terminologie s daňovou legislativou, soustředění právní úpravy správy úhrad do horního zákona a s tím související zrušení vyhlášky č. 617/1992 Sb.

Cílem navrhované novelizace horního zákona je zvýšení příjmů státního rozpočtu při současném zachování příjmů obcí na úrovni roku 2013. Dále zjednodušení a zprůhlednění postupu při výpočtu, výběru a vymáhání úhrad a s tím související nezbytné úpravy, které umožní harmonizovat právní úpravu správy úhrad s daňovým řádem a současnou daňovou legislativou. Novela horního zákona byla schválena vládou 25. května a byla zařazena na pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci se novelou začnou zabývat ve středu 16. září.

Podrobný přehled změn a obsáhlý komentář Zbyška Sochora k novele horního zákona najdete zde.