Od nového roku vznikne Skupina Severní energetická

Se vznikem nové skupiny Sev.en group přichází i oddělení výroby a obchodu. Ilustrační foto Vršanská uhelná, foto: Tomáš Malý

Sloučené skupiny Czech Coal a Severní energetická začnou od Nového roku působit pod jednou společnou značkou  Skupina Severní energetická (Sev.en group) a s jednotnými logy se známou sedmičkou.

Nový název skupiny odráží fakt, že se jedná o energetickou skupinu, v níž jsou zastoupeny společnosti zaměřené na těžbu uhlí i výrobu elektřiny a tepla. Ve zkrácené formě je srozumitelný i v zahraničí, kde chce skupina v následujícím období rozvíjet některé své aktivity. Sjednotí se rovněž loga některých členů skupiny. Na jednotný grafický styl, vycházející ze současného loga Severní energetické, přejdou Vršanská uhelná, Coal Services a Rekultivace. Jejich loga bude stejně jako u  Sev.en a Sev.en EC tvořit kromě názvu také symbolická sedmička.  Zbývajícím členům skupiny – Důl Kohinoor, Czech Coal Power, Infotea,  Renogum a Servis Leasing  – se logo nezmění. Označení budov, strojů, vozidel, pracovních oděvů, informačních tabulí atd. se v souvislosti se změnou loga bude měnit postupně od začátku prosince a v průběhu příštího roku.

Čtěte také:
Sev.en EC dostane úroky z vrácené daně
Reorganizaci OKD komplikují odvolání

Samostatný obchod
Uspořádat vnitřní strukturu skupiny tak, aby se jednotlivé činnosti dařilo vykonávat co nejefektivněji, si vyžádalo již řadu změn. Se vznikem nové skupiny  Sev.en group přichází další významná, která odděluje výrobu a obchod. Těžební společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná se zaměří výhradně na svou stěžejní činnost, tedy těžbu a úpravu uhlí. Obchodem se bude zabývat nově založená společnost Sev.en Commodities, která bude obchodovat s elektřinou i s uhlím. Vznikly i další dvě nové společnosti Sev.en  Engineering a Sev.en Finance.

Sloučené služby
 V nové skupině se výrazně rozšíří portfolio služeb, které poskytuje jednotlivým členům Coal Services. Dosud se zde soustředily zejména ekonomické a personální služby. V novém organizačním uspořádání se značně posílí technické činnosti pro těžební společnosti, soustředěné ve výrobním úseku, který bude zahrnovat útvary koordinace výroby a odbytu uhlí, báňských činností, geologie a rekultivací, ale také projektů a pozemků. Budou v něm začleněni i zaměstnanci zabývající se ochranou majetku, bezpečností a hygienou práce v těžebních společnostech. Kolejová doprava a útvary měřictví, ekologie, laboratoře, energetiky a bezpečnosti a hygieny práce vytvoří úsek obslužných činností. Do technického úseku bude zařazen hlavní mechanik, hlavní energetik a správa majetku. Do úseku generálního ředitele přecházejí organizační agendy a komunikace skupiny.

Mohlo by vás zajímat:
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme
Další krok k těžbě ve vesmíru