Vyhledané výsledky: severočeské doly

SD si razí cestu k lepšímu uhlí

Severočeské doly se chystají na hlubinnou těžbu uhlí. Toto výhřevnější uhlí se nachází v bočních svazích dolu Nástup Tušimice a nedá se k němu dostat klasickou povrchovou těžbou.
Nejnižší bod ČR? Dno lomu!

Tímto nejnižším bodem Česka je dno povrchového dolu Bílina u hlavní čerpací stanice ve střední části porubní fronty. Dosahuje aktuální hodnoty 20,4 metru nad mořem.