Doba čtení:1 m, 19 s
Ilustrační foto: ČEPS

Česká elektroenergetická přenosová soustava se na přelomu roku opakovaně potýkala s přetoky elektřiny způsobenými mimo jiné enormní výrobou ve větrných parcích sousedního Německa. Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS o tom informoval na svých webových stránkách. ČEPS čelí neplánovaným tokům elektřiny z Německa opakovaně.

Dispečeři ČEPS proto museli přijmout řadu mimořádných opatření, jejichž náklady činily řádově desítky milionů korun. Bez těchto opatření by v Česku mohlo dojít i k ohrožení dodávek elektřiny. Mezi hlavní příčiny problémů podle ČEPS patří podpora energie z obnovitelných zdrojů, odstavování jaderných elektráren v Německu, pomalá výstavba sítí a jednotná německo-rakouská zóna.

„Nárůst výkonu a výroby obnovitelných zdrojů v Německu nedoprovází adekvátní výstavba přenosových vedení. Zatímco původní plán do roku 2015 zněl 1887 kilometrů vedení, realita ve třetím čtvrtletí loňského roku byla ani ne třetinová,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Vladimír Tošovský.

Produkce větrných parků Německa přesahovala na konci roku 30.000 MW. Toky mezi Německem a Rakouskem dosahovaly v tomto období 7700 MW. Většina elektřiny přitom tekla přes okolní soustavy. Jen přes tu českou směřovalo na jih Evropy okolo 3400 MW elektřiny. To je víc než trojnásobek výkonu Jaderné elektrárny Temelín. Bez zásahů dispečerů společnosti ČEPS by přenosové soustavě hrozila kritická situace. Celkové náklady za takzvané redispečinky činily na přelomu roku 60 milionů korun.

ČEPS usiluje o dlouhodobá opatření, a to především výstavbou transformátorů s řízeným posuvem fáze (tzv. PST transformátorů) na hranicích s Německem. První by měl být instalován v letech 2015 až 2016 v Hradci u Kadaně. ČEPS počítá s investicí zhruba 2,5 miliardy korun.