Doba čtení:1 m, 11 s
Dvě lopatová rypadla jsou důležitou součástí příkupového depa. Foto: Czech Coal

Příkupové depo, zkráceně jen Příkupy, má ve Vršanské uhelné dlouhou tradici, která v letošním roce opět ožila.

Depo funguje na jednoduchém principu. Na rampu přijede železniční souprava a vyloží náklad uhlí na skládku. Dvě lopatová rypadla, která jsou rovněž součástí zdejšího pracoviště, uhlí naloží přes násypku na pasový dopravník podle pokynů technologického dispečinku. Kapacita Příkupového depa je zhruba čtyři tisíce tun, tedy sedm železničních souprav, jak rychle je lopatová rypadla odtěží, záleží na požadavcích odbytu těžební společnosti.

Čtěte také:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě

Po přerušení provozu Příkupů v roce 2013 byly letos opět zprovozněny a pomáhájí Vršanské uhelné, ve výrobě průmyslových směsí. Uvažuje se i o tom, že v budoucnu by toto pracoviště mohlo sloužit k překládání popílků.

Stavba příkupového depa pro železniční soupravy byla zkouladována v roce 1994. Původně se sem vozilo kvalitní uhlí z lomu ČSA, případně z Úpravny uhlí v Komořanech a přímo na místě se míchalo s vršanským uhlím. V roce 1995 se ještě dokončovalo strojní vybavení, přesto tudy během prosince prošlo prvních 26 tisíc tun uhlí. V následujících letech se množství uhlí znásobilo. Největšího výkonu na Příkupech dosáhli v roce 2002, kdy tu naložili přes milion tun uhlí.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo