Řízení o povolení těžby ve Vršanech přerušeno

Lom Vršany. Foto: Vršanská uhelná, Tomáš Malý

Český báňský úřad (ČBÚ) přerušil správní řízení o povolení těžby v lomu Vršany v prostoru Slatinice. S rozhodnutím počká do doby, než ministerstvo životního prostředí (MŽP) posoudí vliv stavby na životní prostředí.

Informace z úřední desky báňského úřadu serveru iUHLI.cz potvrdil mluvčí ČBÚ Bohumil Machek.

„Okresní báňský úřad přerušil řízení vzhledem k chybějícímu aktualizovanému stanovisku ministerstva životního prostředí. Tento postup zcela navazuje na rozhodnutí soudu z prosince 2014, které se netýká těžební činnosti v ostatních částech lomu Vršany, v nichž probíhá těžba uhlí. Dodávky uhlí jsou pro naše odběratele zajištěny,“ sdělil serveru iUHLI.cz vedoucí komunikace Czech Coal Group David Vidomus.

Obvodní báňský úřad se sídlem v Mostě už v roce 2010 hornickou činnost v lokalitě povolil. Proti tomu se odvolalo občanské sdružení Kořeny za zachování Horního Jiřetína. Český báňský úřad v Praze rozhodnutí potvrdil. Následně sdružení podalo žalobu k Městskému soudu v Praze. Soud na konci loňského roku rozhodnutí báňského úřadu zrušil.

Věc se poté vrátila znovu na obvodní úřad v Mostě. Mezitím začal 1. dubna platit zákon, podle kterého musí nově být k žádosti o povolení hornické činnosti vydáno souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. Ministerstvo se má k celé věci vyjádřit podle báňského úřadu nejpozději do 31. prosince 2017.

Lom Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve patří Vršanské uhelné spadající pod skupinu Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Vršanská uhelná, která zaměstnává zhruba 600 lidí, zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě se zásobami uhlí s nejdelší životností v ČR v rámci územních limitů.

Vidomus serveru iUHLI.cz již dříve sdělil, že společnost Vršanská uhelná od roku 2008 odvedla 15 miliard korun v podobě daní, poplatků či Horním zákonem stanovených finančních rezerv na odstraňování důsledků hornické činnosti. Dále zmínil desítky milionů korun, kterými Vršanská uhelná každoročně podporuje Mostecko v rámci spolupráce s obcemi a rozvíjením projektů z oblasti vzdělání, sportu a kultury.