OKD vyzkoušela metodu Room & Pillar

Alternativy k obvyklému dobývání uhelných zásob a ověření využívání samostatné svorníkové výztuže v důlních dílech, jsou pro OKD hlavní přínosy z metody Room & Pillar. Ilustrační foto: OKD

Nalezení alternativy k obvyklému dobývání uhelných zásob a ověření využívání samostatné svorníkové výztuže v důlních dílech. To jsou pro OKD hlavní přínosy z metody Room & Pillar (Chodba-Pilíř, zkratka RP) nasazené poprvé v revíru i republice v Důlním závodě 2.

A jak vedoucí tohoto projektu Jiří Korbel v rozhovoru pro Měsíčník horník zdůrazňuje, fedruje bezpečně a dokáže si na sebe vydělat.

Čtěte také:
Soud se vrátí k privatizaci OKD
Kam čert nemůže, nastrčí poradce

Jak dlouho je tato metoda v provozu?

Zkušební provoz nové neodsouhlasené dobývací metody Chodba-Pilíř – zkráceně RP – jsme v OKD v tehdejším Dole ČSM zahájili 9. května 2014 s kolektivem hlavního předáka Andrzeje Staszewského z úseku Alpex RP vedoucího Krzysztofa Kuczery. Nyní se v dobývce II 30 těží ve třísměnném provozu. První směna provádí údržbu, přípravu a nájezd, druhá i třetí těží, razí, svorníkuje a provádí další řadu technologických operací.

Kolik se vyrazilo metrů, vydobylo tun?

Do konce letošního května jsme pomocí RP vytěžili dosud 147 tisíc tun uhlí, což představuje postup – v podstatě tedy vyražení – celkem 5912 metrů chodeb a rozrážek. Těžba probíhala v těžební základně I 30, pokračovala v dobývce V 30 a momentálně pracujeme v dobývce II 30.

Jak hodnotíte kolektiv, jenž s RP pracuje?

Dovolím si říci, že před zahájením zkušebního provozu stály před kolektivem hodně náročné úkoly. A to provozování strojů, o nichž chlapi před tím ani neslyšeli, zajišťování důlních děl pomocí samostatné svorníkové výztuže, osvojení si specifi ckého způsobu rozfárávky a větrání. Navíc je pro zkušební provoz vybrána oblast 30. sloje v ochranném pilíři jam, kde je technologie provozována v náročných podmínkách – bořivá počva, úklony místy až 20°, tektoniky – s tím vším se musel kolektiv poprat. Dnes už názvy Bolter Miner, Shuttle Car nebo Feeder Breaker nikoho nepřekvapují a dosahované výsledky si zde zaslouží pochvalu. Kolektiv dokáže za den postoupit o 12 metrů – rekord však máme 18 metrů v průběhu 24 hodin – a těžbou přecházet tektonické poruchy a místa s obtížnými geologickými podmínkami.

Jaké jsou největší odlišnosti této metody?

Těžba způsobem RP je, dalo by se říci, ražba chodeb a rozrážek v systému dobývky. Vydobytá důlní díla jsou zajišťována samostatnou svorníkovou výztuží. Staszewského kolektiv tedy těží uhlí, ale musí být taky dobří přípraváři i svorníkovači, zkrátka šikovní havíři s hlavou na krku.

A celkové zkušenosti s používáním RP?

Po třech letech zkušebního provozu je hodnotíme pozitivně. I přes náročné podmínky v dole se podařilo úspěšně provozovat stroje a zařízení bez vážnějších poruch. Jsem přesvědčen, že celou řadu získaných informací lze využít i mimo oblast dobývání RP. Naším nejdůležitějším úkolem je – a to nejen pro nás – zajištění bezpečnosti. A zde musím kolektivu opět poděkovat, vždyť ti chlapi s RP doposud odpracovali už bezmála devětatřicet tisíc směn bez mimořádné události a registrovaného pracovního úrazu!

V čem je tato technologie přínosná?

Tuto otázku bych rozdělil na dva aspekty. Za prvé, cílem zkušebního provozu RP je nalezení vhodné alternativy k tradiční dobývací metodě – směrnému stěnování z pole na řízený zával – umožňující vytěžit zásoby uhlí, které jsou dnes vzhledem k ochraně povrchu nedobyvatelné. Dalším důležitým přínosem je využití samostatné svorníkové výztuže pro zajištění stability důlních děl. Ukazuje se, že tento způsob je plně funkční a nemalou měrou přispívá ke snížení materiálových nákladů na těžbu. Z ekonomických rozborů dále vyplývá, že se pohybujeme s RP v kladných číslech. To znamená, že zkušební provoz není nutné dotovat, ale naopak ještě vydělává.

Mohlo by vás zajímat:
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj
Uhelný důl Zollverein je památka UNESCO
VIDEO: Staňte se na chvíli řidičem monstra