Senátní výbory návrhy ekologistů neoslovily

Jitka Seitlová Foto: wikipedia.org

Dva senátní výbory se dnes zabývaly novelou Zákona o ochraně ovzduší. Drtivou většinou podpořily podobu zákona, jaká dorazila z Poslanecké sněmovny.

V průběhu středečního dopoledne hlasovalo o sněmovní předloze Zákona o ochraně ovzduší celkem 21 senátorů ve dvou výborech. Výsledné skóre je 18 hlasů pro, žádný proti, tři senátoři se hlasování zdrželi.

Projednávání novely zákona v Senátu mělo úplně jiný průběh, než ve Sněmovně. Odráží to jiné složení druhé komory Parlamentu, jež je méně stranické. Senátoři se vlastně vůbec nezabývali tématem emisních výjimek pro velké energetické zdroje, jež bylo hlavním bodem jednání především ve sněmovním Výboru pro životní prostředí, kde je chtěla zrušit pirátská poslankyně Zdena Balcarová.

Čtěte také:
Brabec: Piráti jen papouškují Hnutí Duha
Odklon od uhlí zdraží elektřinu

Senátoři ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu si vyhradili na projednání novely jen 20 minut. Ty vyplnilo vystoupení zástupců předkladatele, tedy ministerstva životního prostředí a zpravodaje zákona, senátora Petra Šilara (KDU-ČSL).  Do rozpravy se nepřihlásil nikdo z přítomných jedenácti senátorů (plná účast). V následujícím hlasování byli všichni pro schválení sněmovní předlohy.

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který je v Senátu garančním výborem pro novelu Zákona o ochraně ovzduší, si na jeho projednání vyhradil hodinu. Zpravodajka Jitka Seitlová podala kolegům velmi podrobnou zprávu, podloženou informacemi z řady dalších úřadů a ministerstev, jež se týkaly jednotlivých bodů novely. Ani ona se, na rozdíl od Sněmovny, příliš nezabývala velkými energetickými zdroji. „Chci poděkovat Ministerstvu životního prostředí za to, jak navrhlo úpravu týkající se revizí domácích kotlů,“ řekla naopak senátorka.

Vůbec největší pozornost senátorů si získaly Programy zlepšování kvality ovzduší, kterými se novela také zabývá. Senátor Petr Vícha (ČSSD) i Radko Martínek, bývalý ministr pro místní rozvoj (ČSSD), rezolutně zpochybnili jejich praktický přínos čemukoli, včetně ochrany ovzduší. A další senátoři, včetně zpravodajky jim buď přikyvovali, nebo hlasitě souhlasili.

Přes uvedené pochybnosti nakonec garanční výbor předlohu zákona schválil sedmi hlasy. Tři senátoři se hlasování zdrželi a dva byli omluveni.

Na plénu Senátu se bude novela projednávat příští týden. „Rozprava bude jistě pokračovat na plénu, nyní navrhuji – s těžkým srdcem – předlohu schválit,“ řekla těsně před hlasováním výboru Jitka Seitlová.

Novela zákona zavádí do českého právního systému tři evropské směrnice. Stanovuje například další zpřísnění emisních limitů pro velké zdroje, jako jsou elektrárny nebo teplárny a řeší zároveň způsob udělování oprávněných výjimek z těchto limitů. Zabývá se také biopalivy, nebo možnostmi obcí zakázat ve svém katastru topení fosilním palivem, nebo se jím upravuje mechanismus povinných revizí kotlů na pevná paliva.

Mohlo by vás zajímat:
Léčivé koule už patří minulosti
Služební auto obra Koloděje
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme