Doba čtení:1 m, 33 s
Skrývkové rypadlo RK 5000. Foto: Severní energetická

Skupina Severní energetická s využitím mezinárodní metodiky GRI zpracovala Zprávu o udržitelném rozvoji v roce 2014 a předložila ji k posouzení zahraničním auditorům. Roční zprávu ověřila a potvrdila auditorská firma Det Norske Veritas CZ.

Zpráva zahrnuje finanční i nefinanční data a loňský rok popisuje jako rok konsolidace skupiny. . Detailně se věnuje zejména posouzení dopadů a rizik souvisejících s podnikatelskou činností Sev.en na všechny zainteresované skupiny.

Metodika GRI prosazuje dobrovolné zveřejnění environmentálních, ekonomických a sociálních ukazatelů organizací a firem. Jejím cílem je podpořit transparentnost a důvěryhodnost aktivit spojených s udržitelným rozvojem. „Právě snahu skupiny o transparentnost hodnotili auditoři nejvýše. Zpráva podle jejich stanoviska dostatečně popisuje významné ekonomické, environmentální i společenské vlivy činnosti skupiny, a to způsobem, který veřejnosti umožňuje informace blíže analyzovat,“ uvedla mluvčí těžební firmy Gabriela Sáričková Benešová.

Čtěte také: Prolomit limity za pět let znamená problém

Součástí Sev.en se nově stala společnost Humeco. Lom ČSA zahájil přípravu na dobývání zbytkových zásob v bočních svazích metodou chodbicování. Rozběhla se i příprava projektu modernizace a ekologizace Elektrárny Chvaletice. V oblasti rekultivací skupina úspěšně pokračovala podle schváleného plánu sanací a rekultivací.

„Všechny tyto kroky společně s dlouhodobým partnerstvím s obcemi a Ústeckým krajem výrazně přispívají k zaměstnanosti a rozvoji regionů, ve kterých skupina Severní energetická působí,“ dodala mluvčí.

Na budoucnost firmy bude mít vliv rozhodnutí ministrů o zachování limitů na lomu ČSA. Těžební společnost v reakci na rozhodnutí vlády o zachování územně ekologických limitů na lomu ČSA upřesní detailní plán útlumu těžby. Za limity na lomu ČSA leží více než 750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí v Evropě. „Pokud budoucnost ukáže potřebu využít zásoby uhlí na lomu ČSA, bude to možné nejdříve v roce 2030 a za obrovských finančních nákladů na obnovu přerušené těžby,“ dodala mluvčí.

Mohlo by vás zajímat:
Severní energetická řeší útlum těžby