Severní energetická zmodernizuje Chvaletice

Elektrárna Chvaletice. Foto: Severní energetická

Skupina Severní energetická zahájila rozsáhlou modernizaci elektrárny Chvaletice. V roce 2016 chce kompletně zrekonstruovat dva bloky, každý se jmenovitým výkonem 205 MW. Splní tak nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz. Serveru iUHLI.cz to sdělila mluvčí Severní energetické Gabriela Sáričková Benešová.

Elektrárna Chvaletice, kterou Severní energetická koupila v roce 2013, je jedním z nejmladších hnědouhelných zdrojů v ČR s instalovaným výkonem 820 MW.

„Plán obnovy je rozdělen do dvou kroků, ve kterých budou v roce 2016 zrekonstruovány bloky 3,4 včetně absorbéru odsíření č. 2. Druhý krok se bude týkat bloků 1, 2, přičemž rozhodnutí, v jakém rozsahu modernizovat tyto bloky a také nevýrobní zařízení od zauhlování až po ukládání produktů po spálení, je ještě před námi,“ uvedl člen představenstva Elektrárny Chvaletice Luboš Pavlas.

Nejdůležitější součástí projektu je snížení emisí a prodloužení životnosti bloků B3 a B4 až do roku 2030 včetně snížených ekologických limitů stanovených právními předpisy pro oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky. „Zatímco dnes elektrárna produkuje cca 350 mg/Nm3 oxidů dusíku z jednoho bloku, díky modernizaci toto číslo klesne pod 200 mg/Nm3. Sníží se také emise prachových částic,“ dodal Pavlas.

Modernizace se bude týkat kotelny, strojovny, elektrostatických odlučovačů popílku, systému kontroly řízení a souvisejících částí elektro, měření a regulací. V rámci obnovy bude optimalizován provoz absorbéru č. 2 s ohledem na aktuální palivo, které je méně sirnaté než za předchozího vlastníka.

„Na podzim roku 2014 byla pro veřejnou zakázku na obnovu bloků 3,4 připravena zadávací dokumentace, proběhly prohlídky místa a na konci března 2015 bychom měli obdržet nabídky od dodavatelů. V polovině roku budeme znát vítěze. Vlastní rekonstrukce pak proběhne od března do konce roku 2016,“ uvedl Pavlas.

V oblasti zauhlování by měla být přijata opatření na snížení vlastní spotřeby, snížení prašnosti a prodloužení životnosti dopravních zauhlovacích cest. Na kotelně proběhnou primární i sekundární opatření na snížení emisí NOx tak, aby byly splněny limity. Dojde také ke komplexní rekonstrukci elektrostatických odlučovačů popílku.

Elektrárna Chvaletice loni vyrobila 3, 910 TWh a 130 TJ tepla. Obě komodity produkuje ve společném cyklu (tzv. kogeneraci), což vede k vyšší efektivitě, energetickým úsporám a také pozitivnímu vlivu na životní prostředí.