Doba čtení:1 m, 45 s
Sokol stěhovavý na komíně Elektrárny Tisová. Foto: ČEZ

Na komíně Elektrárny Tisová se před několika dny zabydlel pár sokolů stěhovavých. Pro své hnízdění si vybral jednu z budek, kterou v rámci snahy o záchranu vzácného ptactva nechalo vedení elektrárny nainstalovat loni na podzim. Jedná se o vzácný jev, jelikož v České republice ročně zahnízdí na lidských stavbách jen asi deset párů sokolů. Na svých webových stránkách o tom informuje energetická společnost ČEZ.

Speciální budky pro sokola stěhovavého společnost na komíny elektrárny nainstalovala loni na podzim a již nyní na jižním komínu hnízdí dvojice ptáků. Sokol stěhovavý je přitom velmi vzácný ptačí druh, loni na českém území hnízdilo 77 párů, z toho pouze sedm na lidských stavbách.

„Podařilo se mi zastihnout celý pár. Samec odletěl na lov a podařilo se mu chytit špačka. Po jeho příletu s kořistí se společně se samicí přesunuli na jižní komín, kde samice zalezla do budky, a samec žral kořist. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se v Tisové letos dočkáme mladých sokolů,“ uvedl ornitolog Václav Beran, který ve snaze vytvořit sokolům vhodný prostor k početí mláďat se Skupinou ČEZ dlouhodobě spolupracuje.

Samice sokola stěhovavého klade na konci března vajíčka, na nichž následně zhruba měsíc sedí.
O mláďata vylíhnutá na přelomu dubna a května se pak dvojice ještě asi měsíc a půl stará. Počet mláďat závisí na území, kde ptačí pár hnízdí. Podle slov Václava Berana právě oblasti v nižších polohách, ke kterým okolí Elektrárny Tisová patří, nabízí sokolům, již loví převážně holuby či další drobné ptactvo, poměrně bohaté možnosti obživy. „Těšit se tak prý můžeme na tři až čtyři sokolí mláďata,“ řekl Petr Kreissl, ředitel Elektrárny Tisová.

Ještě ve 40. letech minulého století byla populace sokolů na území republiky silná, následně však zejména kvůli plošnému používání pesticidu DDT došlo k prudkému úbytku jedinců. Skupina ČEZ se snaží o systematickou a dlouhodobou integraci do záchranných programů pod vedením odborníků, Elektrárna Tisová se totiž připojila k dalším čtyřem elektrárnám Skupiny ČEZ s nainstalovanými budkami pro vzácné ptactvo. A letos k nim přibudou ještě elektrárny v Ledvicích a Trmicích.