Sokolovská uhelná uklidnila starosty

Podle předsedy představenstva SUAS Jiřího Pöpperla je největším omylem, že se mluví o spalování. Foto: iUHLI

Vedení Sokolovské uhelné (SUAS) seznámilo starosty obcí z okolí Vřesové s postupem, jak bude zpracovávat zplyňováním kaly z ostravských lagun.

Technologie je podle vedení těžařské firmy vyzkoušená, bezpečná a nebude mít dopad na životní prostředí. Zástupce samospráv informace firmy uklidnily.

Čtěte také:
BMW bude zkoušet auta na výsypce dolu
Seznamte se s gigantem

Potřeboval jsem získat informace. Zejména mě zajímala otázka dopravy. Tady bylo odpovědí, že přes Chodov nepojede nic, všechno bude přepravováno v uzavřených kontejnerech po železnici. Nebude také vznikat žádná deponie, nikde se to nebude skládkovat,” řekl po jednání s vedením firmy starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM).

Podle předsedy představenstva SUAS Jiřího Pöpperla je největším omylem, že se mluví o spalování. „Takhle to skutečně není. Fakticky se jedná o zplyňování. To znamená, že v tlakové nádobě dojde k rozložení těch látek. A z tlakové nádoby nevede žádný komín, takže do ovzduší nic uniknout nemůže,” uvedl Pöpperl. Kaly se budou přidávat ke zplyňovanému uhlí, ale jen v poměru tří až čtyř procent celkového objemu.

Likvidaci kalů zajišťuje společnost AVE CZ na základě objednávky státu. Z lagun v okolí Ostravy má postupně vyvézt k likvidaci 91 tisíc tun kalů, které zůstaly po bývalé výrobě ropných produktů, zejména z podniku Ostramo.

Technologie ve Vřesové je jediná svého druhu v Česku, podobná je nejblíže u Drážďan v Německu. Podle firmy je zpracování ve Vřesové výrazně bezpečnější a ekologičtější než například spalování nebo dokonce skládkování.

Sokolovská uhelná už likvidaci kalů v minulosti prováděla, a jak zdůrazňuje vedení firmy, bez dopadu na životní prostředí. Šlo například o likvidaci dehtových kalů z nádrže Nové Chalupy u Vřesové. Stejně jako kaly z Nových Chalup nebo Ostravy by se v budoucnosti mělo ve Vřesové zpracovat 13 tisíc tun dehtových kalů uložených v blízkosti Chodova, které už léta obtěžují v létě obyvatele města značným zápachem.

Vedení firmy seznámilo starosty se záměrem na likvidaci kalů až nyní, protože nechtělo informace vypouštět, dokud nebyla technologie definitivně připravena a neprošla kolaudací. Kolaudace má být dokončena na začátku dubna.

Samospráva chce mít ovšem dohled i po zahájení zpracování kalů. Jak dnes uvedl krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec (ODS), kraj bude pozorně sledovat výsledky měření nebezpečných látek ve Vřesové a vedle pravidelných údajů požádá Inspekci životního prostředí také o namátkové kontroly.

Mohlo by vás zajímat:
Dvousetmetrovému obrovi ušili nový kabát
Tohle monstrum zvládne i dítě
Hnědé uhlí jako přírodní hnojivo