Telátka z výsypky pomůže pojmenovat veřejnost

Pro chov na výsypce zvolili v Rekultivacích plemeno Masný simentál, kvůli jeho přizpůsobivosti a nenáročnosti. Foto: Vršanská uhelná

Už čtyři desítky krav našly domov na vnitřní výsypce lomu Vršany. Na přelomu dubna a května se ve zdejším „rekultivačním“ stádu narodila i první dvě telata. Do léta přitom společnost Rekultivace, která pořídila prvních dvacet kusů dobytka na podzim loňského roku, počítá, že telat bude zhruba patnáct. Veřejnost jim může pomoct najít jméno a prostřednictvím Facebooku Mostecké uhlí se tak zapojit do soutěže.

„Záměr pořídit na rekultivované plochy krávy už jsme v hlavě nosili delší čas. Nakonec našim plánům pomohla i státní zemědělská politika. Kromě toho, že se staráme o rekultivaci ploch po těžbě, obhospodařujeme přibližně 400 hektarů již rekultivovaných zemědělských ploch. Z toho je kolem 160 hektarů takzvaných trvalých travních porostů, laicky řečeno luk. Podle současné dotační politiky nestačí, aby majitel louku pouze pokosil, ale musí produkci dál zpracovat. V našem případě to znamená, že si můžeme vytvořit dostatečnou zásobu krmiva pro dobytek. A protože stát podporuje i chov zemědělských zvířat, můžeme kombinovat dvě dotační příležitosti,“ vysvětlil Tomáš Šolar, ředitel společnosti Rekultivace.

Čtěte také:
Fotoknihu věnoval důlním mašinám
Házenkářky musely na šachtu

Pro chov na výsypce zvolili v Rekultivacích plemeno Masný simentál. Důvodem byla jeho přizpůsobivost a nenáročnost. Kvůli chovu skotu se Rekultivace ani nerozšiřovaly. Nezvyšoval se počet zaměstnanců, jen někteří museli být odpovídajícím způsobem proškoleni. V podstatě ti, kdo se starali o rekultivované plochy vnitřní výsypky lomu Vršany, si ke své práci přibrali i jejich nové obyvatele. Samotný nákup stáda byl největší investicí, žádné další výrazné výdaje nejsou potřeba.  Krávy se prakticky celý rok pasou na rekultivovaných plochách, pouze na zimu je pro ně přímo na pastvině připraven přístřešek, kde v případě nepříznivého počasí najdou útočiště.

Foto: Vršanská uhelná

„Rekultivační skot“ se pohybuje na zatravněných plochách vnitřní výsypky lomu Vršany, kde má k dispozici jak dostatek potravy, tak vodních ploch. Stádo je zde také dostatečně chráněno.  Plocha, kde se pohybuje, je zabezpečena ohradníky, aby se skot nedostal, kam nemá.

Do budoucna by se stádo mělo rozrůst na zhruba 100 kusů. Už zanedlouho bude mezi krávy vypuštěn i býk, pro kterého Rekultivace vybudovaly zvláštní zázemí. Ke stádu se přidá už koncem jara.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Znáte toto unikátní hornické muzeum?
Chrání banky klima nebo své zisky?
Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly