Teplárna Kladno se propojí s Dubím zeleným parkem

Od městské části Kladno Dubí se plánuje Teplárna Kladno oddělit zeleným pásem stromů a keřů. Hlavním úkolem vegetace bude ochránit obytnou zónu od negativních vlivů průmyslové výroby, zamezit šíření prachu z uhelné skládky a případně hluku z areálu teplárny.