UHLÍ: Výhody a nevýhody

Ilustrační foto: Imagio.cz

Výhody uhlí

–          Bohaté zásoby v mnoha zemích (na 225 – 900 let).

–          Vysoký čistý energetický výnos.

–          Nízké náklady (s obrovskými dotacemi).

–          Technologie těžby a spalování jsou dobře vyvinuté.

–          Znečištění ovzduší může být sníženo při využití vylepšené technologie.

–          Snadná přeprava.

–          Na jednom místě lze uhlí levně a efektivně proměnit v energii.

–          Uhlí je jedním z nejbohatších energetických zdrojů. (Podle Národního centra pro analýzu politiky v Dallasu mají USA čtvrtinu známých světových zásob uhlí).

–          Ve srovnání s jinými zdroji energie, jako je například ropa a zemní plyn, je elektřina z uhlí levná (což podle analytiků může zlevnit energii pro spotřebitele a podniky).

–          Kromě přímého spalování může být uhlí také zkapalňováno nebo zplyňováno. Jeho zastánci tvrdí, že zkapalněné nebo zplyňované uhlí hoří čistěji a méně tak znečišťuje ovzduší.

Nevýhody uhlí

–          Uhlí uvolňuje do atmosféry oxid uhličitý (CO2), který je hlavní příčinou emisí skleníkových plynů.

–          Uhelné elektrárny jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší. Ekologové také tvrdí, že spalování uhlí přispívá ke kyselým dešťům a uvolňuje velké množství CO2, který přispívá ke globálnímu oteplování.

–          Znečištění ovzduší, které spalování uhlí způsobuje, představuje zdravotní riziko. Hlavně pro osoby s respiračními chorobami.

–          Uhlí je stejně jako ostatní fosilní paliva neobnovitelný zdroj energie. Ekologové, ochránci přírody a další odpůrci využití uhlí upřednostňují obnovitelné zdroje energie, jako je energie z větru, slunce nebo vody.

–          Zásoby uhlí se časem vyčerpají.

–          Těžba uhlí je velmi nebezpečná práce. Mnoho lidí při ní každý rok kvůli důlním haváriím a poruchám zemře.

–          Způsobuje uhlokopskou pneumokoniózu (profesionální onemocnění podmíněné dlouhodobou expozicí uhelnému prachu).

–          Je hlavní příčinou kyselých dešťů.

–          Kolem uhelných elektráren vzniká velký hnědý oblak, který jednoznačně prokazuje znečištění, jež spalování uhlí způsobuje.

–          Závažně poškozuje přírodní krajinu.

–          Závažně znečišťuje vodu a vzduch.

–          Vážná hrozba pro zdraví.

–          Radioaktivní částice.

–          Trvá miliony let, než uhlí vznikne.