V měsíční krajině rostou stromy

Štýs Důl Jan Šverma

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují, jak výrazně se během několika let může proměnit krajina hnědouhelného lomu. Fotografie vlevo zachytila severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1970. Na fotce vpravo je stejné místo během lesnické rekultivace o dvacet let později.

Důl Jan Šverma byl založen v roce 1860 jako hlubinný důl Robert. Povrchová těžba v lokalitě začala v roce 1919. Důl byl přejmenován v roce 1946. V průběhu druhé poloviny 90. let minulého století byly porubní fronty propojeny s lomem Vršany.

20_s

Severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1990. Foto: Stanislav Štýs

Severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1970. Foto: Stanislav Štýs