Doba čtení:38 s

Štýs Důl Jan Šverma

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují, jak výrazně se během několika let může proměnit krajina hnědouhelného lomu. Fotografie vlevo zachytila severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1970. Na fotce vpravo je stejné místo během lesnické rekultivace o dvacet let později.

Důl Jan Šverma byl založen v roce 1860 jako hlubinný důl Robert. Povrchová těžba v lokalitě začala v roce 1919. Důl byl přejmenován v roce 1946. V průběhu druhé poloviny 90. let minulého století byly porubní fronty propojeny s lomem Vršany.

20_s
Severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1990. Foto: Stanislav Štýs
Severní část vnější výsypky lomu Jan Šverma v roce 1970. Foto: Stanislav Štýs