Jak předpovědět důlní neštěstí?

Doba čtení:1 m, 5 s

Vědci z Univerzity v Adelaide v Austrálii se pokouší najít způsob, jak odhalit sesuv dolu i další infrastruktury. V rámci čtyřletého projektu budou hledat praktické vzorce, které inženýrům poskytnou podrobné informace o půdě, hornině, betonu i faktorech, které sesuvy způsobují. Informuje o tom server Mining-Technology.com.

Existuje mnoho případů po celém světě, kde jsme viděli katastrofální selhání a zhroucení v podzemních důlních lokalitách, přehradách a jiných hrází s obrovskými ztrátami, pokud jde o životy a majetek lidí,“ uvedl jeden z členů vědeckého týmu Giang Nguyen. Zároveň konstatoval, že předpovědět vliv přírodní katastrofy nebo selhání infrastruktury je velmi obtížné.

Jediné, co vědci a inženýři můžou podle Nguyena dělat, je provést laboratorní testy na malých vzorcích přímo z dolu. Tato analýza by se následně využila pro simulaci toho, co by se mohlo stát ve větším měřítku. Samozřejmě budou rozdíly mezi malými exempláři o velikosti deset centimetrů krychlových a velkými stavbami o velikosti 100 metrů krychlových a více. „Musíme přijít s metodou předpovědi, která lépe propojí selhání na mikroúrovni, zkušebním vzorku a velkém měřítku,“ konstatoval Nguyen.

Ze zprávy vlády Západní Austrálie vyplývá, že v australských dolech v letech 2000 až 2012 zahynulo 52 horníků, z toho 17 v podzemí a 35 na povrchu. Ze zprávy tak vyplývá, že pravděpodobnost neštěstí je asi pětkrát větší pro práce v podzemí.