Vláda projedná transformaci uhelných krajů

Doba čtení:2 m, 31 s

Podle materiálu v těžbě nerostných surovin pracuje 31 000 osob – 9400 lidí v Ústeckém, 9000 v Moravskoslezském a 4300 v Karlovarském kraji. Program řeší i dopad transformace na navázaná odvětví. Ilustrační foto: ostrava.cz

Na pomoc třem krajům v Česku nejvíce zasaženým odklonem od uhlí má jít v následujících letech z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (OPST) 1,64 miliardy eur (zhruba 40,779 miliardy Kč). Programový dokument dnes projedná vláda.

Materiál vymezuje oblasti podpory, které budou realizovány skrze tematické výzvy a zastřešující projekty, a navrhuje 35 strategických projektů pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Vládě ho předloží ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Vláda projedná mandát k dalšímu jednání s Evropskou komisí a možné dopracování programu. Alokace i strategické projekty byly známy už dříve. Součástí materiálu je plán spravedlivé územní transformace. Současná vláda v programovém prohlášení uvedla, že chce dokončit odklon od uhlí do roku 2033.

Beneš: Uhelné bloky můžou být v provozu déle

OPST cílí na podporu podnikání, nových pracovních míst, rekvalifikací i vzdělávání lidí či rozvoj výzkumu a inovací v regionech. Další cíle jsou rozvoj digitálních služeb ve veřejné i soukromé sféře, využití a obnova území po těžbě uhlí a souvisejícím průmyslu a podpora obnovitelných zdrojů energie. Podle materiálu v těžbě nerostných surovin pracuje 31 000 osob – 9400 lidí v Ústeckém, 9000 v Moravskoslezském a 4300 v Karlovarském kraji. Program řeší i dopad transformace na navázaná odvětví.

Zmapované investiční potřeby, tedy projekty relevantní pro proces transformace v uhelných krajích s možností realizace do roku 2027, jsou ve výši 179 miliard korun – 82 miliard připadá na Ústecký, 53 miliard na Moravskoslezský a 44 miliard korun na Karlovarský kraj. Kromě peněz z OPST bude možné na takové počiny využít i peníze z Operačního programu Životní prostředí, Modernizačního fondu a dalších programů.

Kudy ven z energetické krize?

Projekty strategického významu byly do dokumentu začleněny na návrhy Regionálních stálých konferencí jednotlivých krajů. Prošly několikastupňovým hodnocením – mimo jiné z hlediska jejich transformačního potenciálu, proveditelnosti v daném období či dopadu na životní prostředí.

V Karlovarském kraji pět navržených projektů cílí na obnovu území, tři na výzkum a inovace, dva na podporu podnikání a jeden na podporu dovedností. Pro kraj se počítá s částkou 241,102 milionu eur (5,995 miliardy korun). V Ústeckém kraji mají být čtyři projekty na nové zdroje energie, tři na činnosti spjaté se dovednostmi, dva na výzkum a inovace a dva na obnovu území po těžbě. Vyhrazená částka je 608,271 milionu eur (15,124 miliardy Kč).

V Moravskoslezském kraji po čtyřech projektech bude na výzkum a inovace a obnovu území, tři na rozvoj dovedností a po jednom na nové zdroje energie a digitální inovace. Do kraje poputuje 726,458 milionu eur (18,063 miliardy korun). Na technickou podporu OPST, například administraci, je vyhrazeno 65,659 milionu eur (zhruba 1,7 miliardy korun).

OPST bude financován z Fondu pro spravedlivou transformaci. Schválení programu Evropskou komisí se podle materiálu očekává v druhém čtvrtletí letošního roku.