Zahraniční studenty uchvátilo Uhelné safari

Uhelná safari. Foto: Severní energetická

Uhelné safari je už řadu let velkou atrakcí regionu. Foto: Severní energetická

V listopadu 2016 hostilo Podkrušnohorské gymnázium v Mostě v rámci projektu Erasmus+ mezinárodní setkání. Studenti z několika zemí navštívili i Uhelné safari.

Tématem mosteckého setkání se stala zaměstnanost. Místní studenti se setkali se svými kolegy z Německa a Francie, aby společně řešili úkoly týkající se problematiky trvale udržitelného rozvoje a prezentovali práci, jíž se v uplynulém období věnovali, napsal Mostecký deník.

Čtěte také:
Hnědé uhlí vystřídají turisté
Z měsíční krajiny do rozkvetlého parku

Jednotlivé skupiny studentů nejprve seznámily publikum s fungováním podniků, které navštívily během exkurzí. Při výkladu se studenti zaměřili na předmět podnikání, popis provozu, řešili otázku zaměstnanosti.

Poté se hovořilo i o tom, jaké výhody a nevýhody s sebou přináší zaměstnání v ziskových a neziskových organizacích. Spolupráce a diskuze ve smíšených skupinách studentům poskytly značné množství šancí projevit své dovednosti v cizích jazycích.

Celé setkání obohatily i výlety a přednáška. Zahraniční hosté navštívili naše hlavní město, kde jim mostečtí gymnazisté posloužili coby průvodci. V anglickém a francouzském jazyce jim představili význačná a turisticky zajímavá místa. Kladný ohlas sklidilo Uhelné safari, které návštěvníkům nabídlo pohled na místní doly, těžkou techniku a rekultivovanou krajinu.

Uhelné safari pořádá skupina Czech Coal od roku 2009. Projekt vznikl jak díky zájmu laické veřejnosti o návštěvu lomů, tak kvůli snaze těžebních společností informovat více nejen o těžební, ale i rekultivační činnosti.

Návštěvníci Uhelného safari mají možnost seznámit se s provozem v lomech, s těžební technologií, ale také s tím, jak se obnovuje krajina po hornické činnosti. Ročně se exkurzí účastní v průměru 3 000 návštěvníků z ČR i zahraničí.

Sezóna Uhelného safari začíná v jarních měsících a trvá do konce října. Z původních dvou dní v týdnu byl počet navýšen na čtyři, a to včetně soboty. Exkurze do lomu trvají 4 až 5 hodin, rekultivační trasa 2 až 3 hodiny. Uhelné safari je otevřeno také tělesně handicapovaným návštěvníkům.

Podrobnosti na webových stránkách www.uhelnesafari.cz.

Mohlo by vás zajímat:
Na výsypce dnes přistávají letadla
Dříve měsíční krajina, dnes poklad přírody
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme