Emise CO2 z války na Ukrajině

Je 0,3 procenta moc, nebo málo? A je moc, nebo málo 0,3 procenta globálních ročních emisí oxidu uhličitého? Navíc rozložených do více let?