Jirsa: Snižování emisí vede Evropu do chudoby

Dnes je více než jasné, že absurdní úsilí o dosažení uhlíkové neutrality vede k ohrožení dodávek energie, což negativně ovlivní celý evropský průmysl. Ve svých dlouhodobých důsledcích povede tlak na snižování emisí ke snížení konkurenceschopnosti