Mimořádnou daň kritizují i vládní právníci

Úřad vlády podává zásadní připomínky k české dani z neočekávaných zisků, kterou schválila Sněmovna. Česká windfall tax je totiž podle vládních legislativců neslučitelná s daní, kterou navrhla EU.