Na Radovesické výsypce je environmentální učebna

Bílinská starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová a generální ředitel SD Ivo Pěgřímek slavnostně otevřeli 21. září na rekultivované vnější výsypce DB učebnu pod širým nebem, která bude sloužit bílinským školákům nejen k environmentální výchově, ale také k poznávání místní fauny a flóry.