Doba čtení:3 m, 21 s
Podle starostky Bíliny Zuzany Schwarz Bařtipánové, si v nové environmentální učebně na Radovesické výsypce naberou školáci smyslové vjemy a zkušenosti přímo v reálu a uchovají si je v paměti lépe než texty přečtené v učebnicích.  Foto: SD

Bílinská starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová a generální ředitel Severočeských dolů (SD) Ivo Pěgřímek slavnostně otevřeli  na rekultivované vnější výsypce Dolů Bílina (DB) učebnu pod širým nebem, která slouží bílinským školákům nejen k environmentální výchově, ale také k poznávání místní fauny a flóry.

Každá hodina strávená v přírodě dá dětem určitě víc poznatků než sezení v lavicích a biflování se něčeho nazpaměť. V nové environmentální učebně na Radovesické výsypce naberou školáci smyslové vjemy a zkušenosti přímo v reálu a možná si je uchovají v paměti lépe než texty přečtené v učebnicích,“ uvedla bílinská starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Nápaditá učebna pod širým nebem vznikla v patě bývalé výsypky v těsném sousedství města Bíliny. Na ploše 750 m2 najdou zvídaví školáci 8 panelů a herních prvků zaměřených na environmetální výchovu a poznávání zdejší přírody. Nechybí ani venkovní edukační dendrofon k rozpoznávání dřevin, informační panel zaměřený na rozlišování ptačích druhů a ryb. Mezi herními prvky najdeme dřevěné pexeso, piškvorky nebo kuličkolam.

Čtěte také:
Drahé energie nutí lidi kupovat kamna
Přinesly volby energetické prozření?

V pergole obklopené zelení tady podepsala starostka města Bíliny a generální ředitel SD Memorandum o spolupráci v oblasti centra environmentální výchovy v areálu Radovesické výsypky. Společně s dalšími signatáři – místními organizacemi (ZŠ Za Chlumem, Českým rybářským svazem, Bílinskou přírodovědnou společností, Domem dětí a mládeže Bílina, Mysliveckým spolkem Bořeň a Klubem rybolovné techniky) budou podporovat aktivity a projekty směřující k ochraně a rozvoji rekultivované Radovesické výsypky a především k osvětě v oblasti environmentální výchovy dětí a mládeže z Bíliny. „Návštěvník Radovesické výsypky dnes jen těžko uvěří, že jde o území kdysi poznamenané povrchovou těžbou. Environmentální učebnu můžeme považovat za začátek resocializace tohoto výsypkového tělesa. Těší mě, že jeho proměna je spojena s výchovou mládeže,“ připomněl po podpisu memoranda generální ředitel SD Ivo Pěgřímek. Příjemné odpoledne uprostřed podzimní přírody pokračovalo ještě představením zbrusu nového loga Radovesické výsypky. Na základě podnětů od dětí a veřejnosti ho vytvořil Tomáš Skalka z agentury Rockdesign.

Od slavnostního otevření slouží environmentální učebna žákům ZŠ Za Chlumem. Pravidelně sem v rámci výuky přírodovědy a prvouky docházejí školáci z prvního stupně. Na konci září tady prožili projektový den. Na začátek listopadu počítají s čištěním ptačích budek, které suplují v mladé lesnické výsadbě chybějící mohutné doupné stromy.

Máme v plánu stanoviště environmentální učebny osázet dalšími rostlinami,  přilákat  sem  čmeláky a motýly a vybudovat bosonohou stezku. Společně s ostatními bílinskými školami budeme o toto místo pečovat a radovat se z něj. Naše škola má k tomuto místu významnou vazbu, protože právě tady jsme v roce 2018 u příležitosti stého výročí vzniku republiky zasadili lípu a zakopali časovou schránku pro příští generace. Ráda bych poděkovala Severočeským dolům za podpoření projektu environmentální učebny. Významný podíl na realizaci měl vedoucí odboru přípravy území a rekultivací Milan Fraštia. Poděkování patří také šikovným pracovníkům společnosti Revitrans, kteří se podíleli na výstavbě,“ doplnila Barbora Schneiderová, ředitelka ZŠ Za Chlumem.

Radovesická výsypka sloužila v letech 1969 až 2003 k zakládání skrývkových hmot z DB. V roce 1986 zde byly zahájeny rekultivační práce. Ačkoliv s kompletním dokončením přeměny prostoru (1 562 ha) na zelenou oázu v těsném sousedství města Bíliny se počítá zhruba v roce 2035, už nyní je toto území plné listnatých a jehličnatých stromů, vodních ploch a luk ideálním místem pro příměstskou rekreaci, kde nechybí cyklostezky a polní cesty vybízející k pohybu v atraktivní přírodě. O složitém procesu přeměny této hornickou činností poznamenané krajiny, o historii zde působících hnědouhelných dolů, o zaniklých obcích, archeologickém podloží výsypkového tělesa, geologických poměrech, ale také o rekultivační skladbě nové krajiny, včetně jejích nových zvířecích obyvatelích informuje početné návštěvníky 24 naučných panelů. Systém propracovaných a kvalitních informací naučné stezky je první svého druhu na rekultivovaných výsypkách v regionu. Chvályhodný projekt realizovali specialisté ze Severočeských dolů, bílinských přírodovědných společností, vědeckého týmu ČZU Praha a zástupci KÚ.