Z domova

Ekonom: Financování zelené dohody stojí na vodě

Zelená dohoda, tedy plán Evropské komise na přiblížení uhlíkové neutralitě, byl sešit hodně horkou jehlou. Není vyřešeno financování ani eliminace sociálních dopadů. V rozhovoru pro Český rozhlas plus to řekl Petr Zahradník, ekonom České spořitelny.HBZS bilancovala rok 2019

Hlavní báňská záchranná stanice (HBZS) Ostrava zaregistrovala v loňském roce 238 důlních a lékařských výjezdů v revíru společnosti OKD. Žádný naštěstí k pracovnímu úrazu či mimořádné události s fatálními následky.Jámu Chlebovice III/5 zasypali za sedm dní

Od třetího lednového týdne byla na šachtě Útlum-Jih zahájena fyzická likvidace původně výdušné – po zastavení hlavních ventilátorů pak vtažné – jámy III/5 na chlebovické lokalitě firmy OKD. Zasypána byla nezpevněným materiálem naváženým třemi kolovými lžícovými nakladači. Celkem se využilo na třicet tisíc kubíků hlušiny.Paukner: Větrníky ani soláry nás nezachrání

Česko by mělo svou dekarbonizaci pečlivě propočítat, aby nedošlo k výpadkům v dodávkách elektrické energie a k ohrožení energetické nezávislosti země. To platí i pro vládní uhelnou komisi, která pracuje se třemi scénáři odchodu od uhlí.