Proč stát mlčí o útlumu uhlí a zasedne ještě uhelná komise?

Pokud bych na tyto dvě jasné a stručné otázky musel odpovědět také pouze stručně a jednoduše, tak by má odpověď zněla takto: Stát mlčí, protože si není zcela jist datem, kdy k útlumu v podmínkách ČR reálně dojde. A uhelná komise v nejbližším období zřejmě obnovena nebude.