Studie: Na Green Deal není dostatek surovin

Finská geologická služba GTK vydala tisícistránkovou surovinovou studii, ze které vychází velmi varovný závěr. Na Zemi není dost surovin (například vzácných kovů) k tomu, aby mohly být současné fosilní zdroje nahrazeny těmi obnovitelnými. Je třeba hledat jiné cesty.