Začala platit windfall tax i cenové stropy

Od nového roku začala platit daň z mimořádných zisků firem v energetickém, těžebním, petrochemickém a bankovním sektoru a rovněž cenové stropy, které nahrazují takzvaný úsporný tarif, kterým stát od října do prosince dotoval domácnostem ceny energií.