Začala platit windfall tax i cenové stropy

Strop pro ceny elektřiny stanovila vláda na 6000 korun za megawatthodinu elektřiny a 3000 korun za megawatthodinu plynu. Ceny jsou včetně DPH, ale pro odběratele je k nim třeba připočítat ještě distribuční poplatky. Foto: iUHLI

Od nového roku začala platit daň z mimořádných zisků firem v energetickém, těžebním, petrochemickém a bankovním sektoru a rovněž cenové stropy, které nahrazují takzvaný úsporný tarif, kterým stát od října do prosince dotoval domácnostem ceny energií. Na rozdíl od úsporného tarifu ale bude moct cenový strop využít i většina firem.

Daň z mimořádných zisků, nazývanou také windfall tax, stanovuje zákon jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent. Firmy budou daň platit zálohově, výše záloh bude vypočtena podle jejich hospodářských výsledků za rok 2022.

Příjmy z daně z mimořádných zisků mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit by měla tři roky. Vláda předpokládá, že do státního rozpočtu vybere na této dani letos asi 45 miliard korun. Další prostředky rozpočet získá z odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny, který je stanoven podle výrobní technologie mezi 70 a 240 eury (1690 a 5790 korunami) za megawatthodinu.

Krize mění energetiku. Uhlí zažívá renesanci

Strop pro ceny elektřiny stanovila vláda na 6000 korun za megawatthodinu elektřiny a 3000 korun za megawatthodinu plynu. Ceny jsou včetně DPH, ale pro odběratele je k nim třeba připočítat ještě distribuční poplatky. Maximální ceny kabinet schválil nejdřív pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a firmy bez obchodní povahy. V polovině prosince pak vláda schválila zastropování cen elektřiny a plynu na stejné úrovni také pro velké firmy. Stejně jako v případě malých firem bude zastropování platit do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což má motivovat firmy k úsporám.

Cenové stropy nahradí úsporný tarif na energie, který vláda prosadila pro domácnosti v posledním čtvrtletí loňského roku. V rámci úsporného tarifu domácnosti dostaly 3500 korun prostřednictvím dotace na účet za elektřinu. Odpuštěn byl také poplatek za obnovitelné zdroje.