Technika mění průzkum a těžbu nerostných surovin

Společnost Exyn Technologies se specializuje na tvorbu autonomních systémů, které navigují a mapují náročná prostředí s nedostupným signálem GPS. Její systémy se používají v nejrůznějších odvětvích, jako je těžební průmysl, logistika, geoprostorová data, infrastruktura, stavebnictví a státní správa. Se systémem ExynAI vychází vstříc rostoucí poptávce po autonomním mapování v širokém spektru aplikací.