Doba čtení:3 m, 48 s
Generální ředitel kladenské teplárny Michal Hons. Foto: Sev.en Česká energie.

Michal Hons nastoupil na pozici jednatele a generálního ředitele kladenské teplárny loni v září. Jak se za necelý půlrok v nové pozici zabydlel a co jeho tým čeká v letošním roce, zhodnotil v rozhovoru pro Sevenoviny.

Co nejdůležitějšího se vám podařilo zvládnout?

Po necelém půlroce se jen velmi těžko hodnotí, co se povedlo. Mým úkolem bylo v první řadě dokončit již započaté akce, které zahájil můj předchůdce a současný generální ředitel Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch. Šlo především o dokončení běžné opravy bloku 7 a plynové turbíny TG8. Velmi podstatným ukazatelem pro hodnocení bylo udržení disponibility zdrojů, což se nakonec podařilo. Váženou technickou disponibilitu jsme splnili na více než 103 % a za to patří dík především všem našim zaměstnancům.

Velmi důležitým úkolem bylo připravit a zajistit smlouvy s dodavateli na provedení chystané generální opravy bloku 5. Její součástí budou velmi náročné a rozsáhlé opravy tří klíčových zařízení. Na generátoru se bude převíjet statorové vinutí, kotel projde generální opravou vyzdívek, částí ohříváků vzduchu a přední stěny výparníku. Neméně náročná oprava čeká i turbínu přesněji řečeno rotory turbíny, které budou nahrazeny novými. Plánujeme i řadu dalších dílčích oprav, které budou náročné zejména na koordinaci externích dodavatelů. Celkovou dobu opravy plánujeme na 110 dní s následným uváděním do provozu, přitom během této doby nás čeká ještě odstávka bloku 4. Bude to bezpochyby velmi náročné období, ale i přesto věřím, že naši zaměstnanci díky svým zkušenostem vše úspěšně zvládnou.

Technika mění průzkum a těžbu nerostných surovin

Za velký úspěch považuji personální stabilizaci teplárny zejména v provozním úseku. Našli a přijali jsme ve spolupráci s kolegy ze Sev.en Services nové zaměstnance a daří se nám obsazovat pozice důležité pro plynulý a bezproblémový chod firmy, včetně trainee pozic, což osobně považuji za velmi důležité z hlediska dlouhodobé stability. V hledání nových kolegů nejen do provozu budeme i nadále pokračovat. Snažíme se veřejnost přesvědčit, že práce v energetice má smysl a budoucnost a podle nových nástupů vidíme, že i mladá generace má o práci v energetice zájem. Udělali jsme také strukturální změnu v řízení teplárny, kdy místo ředitele provozu a údržby vznikly pozice technického a výrobního ředitele, v nichž působí Milan Slapnička a Ondřej Bartl. Cílem této změny byla již zmíněná personální stabilizace a posílení týmu na klíčových pozicích, protože následující období bude plné náročných úkolů nejen s ohledem na plánované generální opravy, ale i další rozvoj a směrování teplárny.

Jste spokojený s tím, jak je teplárna vnímána v regionu, kde působí?

Snažíme se stejně jako ostatní firmy ve skupině Sev.en Česká energie být dobrými sousedy a partnery. Komunikujeme se zástupci města Kladno, kde se nám myslím podařilo navázat užší spolupráci, ale na rovinu musím říci, že nás čeká ještě spousta práce. Intenzivně spolupracujeme se spolkem V Dubí, s nímž jsme realizovali některé akce zaměřené na zlepšení životního prostředí v těsném sousedství teplárny. Přímo v areálu teplárny jsme v rámci dne otevřených dveří zasadili strom partnerství nebo podpořili jeho aktivity při akci Ukliďme Česko. Na letošek plánujeme výsadbu zeleně na pozemcích teplárny směrem k části Dubí a budeme připravovat další společné akce.

Budinský: Uhelné elektrárny skončí příští rok

Něco jste již naznačil, ale jaké jsou hlavní cíle pro letošní rok?

Rozhodující bude pokračovat v obnově a modernizaci technologického zařízení, abychom vyráběli co nejefektivněji a nejšetrněji. Zaměříme se zároveň na vylepšení, která by mohla potěšit naše zaměstnance. Jde například o úpravu parkování v okolí areálu, což je dlouhodobá bolest hlavně při střídání směn a při opravách. Počítáme se vznikem zhruba třicítky nových parkovacích míst. Chceme instalovat nabíječky pro elektrokola, abychom rozšířili již existující síť, kterou skupina Sev.en vybudovala. Po nabíječkách už někteří zaměstnanci volali, tak doufám, že během jara jejich přání splníme alespoň pro elektrokola. Množí se i dotazy na zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily, ale o té v současné době neuvažujeme. Na konci roku 2023 byl pořízen nový běhací pás do firemního fitcentra, které je k dispozici mimo pracovní dobu všem našim zaměstnancům jako benefit. Na spokojenosti zaměstnanců mi velmi záleží, stejně jako na jejich názorech. Přál bych si proto, aby určitá sounáležitost a hrdost na to, že naše skupina je druhým největším výrobcem energie v Česku našim zaměstnancům vydržela. Mojí snahou i mých kolegů bude vytvářet jim co nejlepší podmínky. Stále platí, že se nás mohou na cokoli zeptat a sdělit svůj názor. Dotazy na vedení teplárny mohou vhazovat do schránek umístěných v areálu. Podnětům od zaměstnanců se můžeme věnovat na pravidelných setkáních na velínech, která pokračují i letos.