Doba čtení:2 m, 7 s
Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50.000 domácností a školy, nemocnice, úřady či průmyslové podniky v Karviné, Havířově a okolních obcích. Foto: Veolia

Společnost Veolia Energie ČR dokončila kompletní ekologizaci své Teplárny Karviná za 650 milionů korun, kterou zahájila v roce 2013. Množství škodlivin vypouštěných do ovzduší se tam sníží o stovky tun ročně.

Množství oxidů síry zhruba o tři čtvrtiny a množství oxidů dusíku a prachu zhruba o polovinu ve srovnání s průměrnými hodnotami z let 2008 – 2010.

Čtěte také:
Rekultivační žně dopadly nad očekávání
Nejlepší evropské uhlí vzniká v Komořanech

Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50.000 domácností a školy, nemocnice, úřady či průmyslové podniky v Karviné, Havířově a okolních obcích. „Splňujeme nyní nejpřísnější ekologické limity stanovené českou a evropskou legislativou i krajskými předpisy,“ uvedl ředitel společnosti Veolia Energie pro východní Moravu Tomáš Groň.

Podle jeho výrobního náměstka Martina Adamiece bylo nejnáročnější přizpůsobit technologii z 50. let minulého století novým podmínkám, které stanovuje legislativa pro ochranu ovzduší. „Museli jsme se vypořádat jak s prostorovými problémy, tak konstrukčním řešením kotlů, které nám poskytlo jen velmi omezené možnosti řešení systému denitrifikace,“ uvedl Adamiec.

Na každém z kotlů podnik upravil spalovací proces, především instalací nízkoemisních hořáků a seřízením spalovacího vzduchu. Další opatření spočívalo v optimálním dávkování aditiva – směsi vody a močoviny – do kouřových plynů v kotli. „Po reakci s močovinou se rozloží oxidy dusíku na jednotlivé molekuly dusíku a vody, čímž dochází k dalšímu snížení emisí oxidů dusíku. Součástí technologie jsou zásobní nádrže močoviny a dopravní a dávkovací zařízení k jednotlivým kotlům,“ uvedla Jana Dronská ze společnosti Veolia.

Po denitrifikaci, tedy snížení emisí oxidů dusíku, splňuje teplárna limit, který je pro oxidy dusíku 200 miligramů na metr krychlový (dříve to bylo 650 miligramů). Teplárna svůj provoz také odsířila, a to například instalací nového tkaninového filtru. Splňuje tak limit pro oxid siřičitý, který činí 250 miligramů na metr krychlový (dříve 1700 miligramů). Na ekologická opatření firmě přispěly dotace.

Společnost Veolia Energie ČR je předním výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie a provozovatelem sítě chladu. Loni vytvořila zisk 321,9 milionu korun, což je o 75,6 procenta méně než v roce 2015, a tržby 7,55 miliardy korun, o rok dříve byly o 4,6 procenta vyšší. Do další modernizace a rekonstrukce svých energetických zařízení skupina Veolia Energie loni investovala v České republice přes 600 milionů korun.

Mohlo by vás zajímat:
Znáte chytré pneumatiky?
Goliáš, který se ovládá jednou rukou
Třiadevadesátitunový unikátní drobeček