Doba čtení:1 m, 33 s
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta bude zastupitele informovat o parametrech smlouvy a stavu jednání. Foto: wikipedia.org

Česko-polskou smlouvou, která má řešit fungování polského dolu Turów, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod, se bude na dnešním jednání zabývat Zastupitelstvo Libereckého kraje. Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) bude zastupitele informovat o parametrech smlouvy a stavu jednání, která přerušil v noci na 1. října odlišný názor obou stran na dobu trvání dohody.

Základní parametry se podařilo dojednat, sporná je doba, po kterou nebude možné smlouvu vypovědět.

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby loni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Obyvatelé z pohraničí se obávají nejen hluku a prachu, ale především ztráty pitné vody. Už dnes voda v oblasti mizí, což potvrzují měření České geologické služby.

Čtěte také:
Polsko nepřeruší těžbu v Turowě
Čína loni spustila více uhelných elektráren než zbytek světa

Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. Praha chce mimo jiné vyjednat záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí a bude dostávat informace o stavu podzemních vod.

V případě, že jednání s Polskem skončí nezdarem, bude to podle hejtmana pro Liberecký kraj znamenat, že se bude muset obrátit na vládu, aby začala financovat monitorovací systém, a aby připravila nějaké finanční zdroje na výstavbu náhradních vodovodů. Na zajištění monitoringu a dostavbu infrastruktury bude podle předběžných odhadů třeba více než miliardy korun, takové investice si vodárenské firmy, obce ani Liberecký kraj dovolit nemohou