Doba čtení:1 m, 41 s
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Foto: OKD

Těžební společnost OKD investuje více než osm milionů korun do modernizace vybavení svých laboratoří. Pořizuje pro ně nové přístroje. Laboratoře provádějí rozbory pevných paliv a analýzy důlního ovzduší a plynů, výsledky kromě OKD dodávají i externím firmám a OKD s jejich provozem počítá i po ukončení těžby černého uhlí. ČTK to sdělila mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Mezi nově pořízenými přístroji pro provádění rozborů pevných paliv, zejména energetického a koksovatelného uhlí, jsou nejnovější modely kalorimetru, analyzátoru obsahu síry a uhlíku a termogravimetrického analyzátoru. Nyní k nim přibudou ještě analyzátor obsahu uhlíku, vodíku a dusíku a analyzátor oxidu uhelnatého, plynného chloru a metanu pro rozbory důlního ovzduší,“ uvedla Černá.

Vedoucí laboratoří Matouš Novák uvedl, že přístroje jsou dublovány, a nehrozí tedy, že by kvůli poruše některého z nich měla laboratoř výpadek. „Co se týče černého uhlí, umíme prakticky všechno. Výsledky slouží jak pro další řízení výroby v OKD, tak jako výstupní informace pro odběratele. Stanovujeme například hodnoty výhřevnosti, obsahu popela, vody, síry a prchavé hořlaviny i koksochemické vlastnosti uhlí,“ uvedl Novák.

Technická likvidace Dolu ČSM potrvá nejméně tři roky

Kvůli důlní bezpečnosti dělají laboratoře rozbory vzorků důlního ovzduší, kdy zjišťují hodnoty metanu, oxidu uhličitého i uhelnatého a kyslíku. „Od záchranářů dostáváme odebrané vzorky, u nichž zjišťujeme obsah vyšších uhlovodíků, abychom předešli vzniku záparů, které mohou vést k samovznícení uhelné hmoty,“ uvedla vedoucí laborantka Kamila Mrkvová.

Po ukončení těžby uhlí budou laboratoře dělat analýzy při technické likvidaci Dolu ČSM. „Rozšíří služby pro externí zákazníky, k nimž patří chromatografické analýzy plynů a rozbory černého i hnědého uhlí. Již nyní se připravují také na rozbory dalších pevných paliv jako například dřevní štěpky,“ uvedla Černá.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se už jen v Dole ČSM, kde OKD plánuje ukončení těžby na přelomu let 2025 a 2026. OKD zaměstnává přibližně 3300 lidí.