Doba čtení:2 m, 54 s
Důl zásobuje uhlím elektrárnu, která ze čtyř až šesti procent pokrývá spotřebu elektrické energie v Polsku a dodává teplo do okolních obcí. Foto: iUHLI.cz

Polský správní soud včera zrušil platnost posouzení vlivu těžby v dole Turów na životní prostředí (EIA), které umožnilo prodloužení prací v dole poblíž hranic s Českem po roce 2026. Rozhodnutí však podle soudu není důvodem k zastavení těžby, informovala agentura PAP. Ekologické organizace rozhodnutí, které je zatím nepravomocné, přivítaly.

Právě na základě posouzení EIA polské ministerstvo životního prostředí prodloužilo povolení pro fungování hnědouhelného dolu, který kritizují ekologové i obyvatelé z okolí, až do roku 2044.

Varšavský správní soud se zabýval žalobami českých, německých a polských ekologů a německých pohraničních obcí ohledně rozhodnutí státního úřadu ochrany životního prostředí pokračování těžby povolit. Výhrady se týkají mimo jiné zprávy investora o vlivu na životní prostředí, na jejímž základě úřad rozhodl.

Soud námitkám týkajícím se životního prostředí vyhověl a rozhodnutí úřadu zrušil. Podle soudce Jaroslawa Luczaje soud „souhlasil s podněty ekologických subjektů týkajícími se dopadů spalování těžených paliv“, nicméně „hodnocení soudu se netýkalo státní energetické politiky“. Verdikt tedy „není důvodem pozastavit fungování nebo dokonce zavřít důl Turów“, řekl Luczaj podle PAP.

Portál Energetyka24 k rozsudku píše, na základě rozhodnutí EIA loni v únoru tehdejší ministryně životního prostředí prodloužila koncesi na těžbu uhlí v Turówě na období po roce 2026 až do roku 2044. „Znamená to, že důl a s ním spojená elektrárna může fungovat do roku 2026. Pak se objevuje problém,“ podotýká Energetyka24. Rozhodnutí EIA mohou úřady vydat znovu, ale zůstává otázkou, jak zajistit, že soud nebude mít výhrady i k novému posouzení vlivu a zda se bude vztahovat na tu samou dobu, jako nyní zrušené rozhodnutí. „Pokud by úřady nový dokument nevydaly, důl Turów po roce 2026 nebude moci fungovat,“ uvádí Energetyka24.

Polsko zvažuje, že mu jaderné elektrárny bude stavět i EDF

Šéf odborové organizace Solidarność (Solidarita) v dole Turów Wojciech Ilnicki řekl, že „jestli v roce 2026 nebudeme mít novou koncesi, zastavuje dnešní rozsudek těžbu“. Myslí si, že důl povolení tak rychle nezíská. „Vzhledem k celému postupu, včetně přeshraniční procedury, koncesi za tak krátkou dobu nezískáme,“ řekl agentuře PAP. Očekává, že majitel dolu, společnost PGE, i úřad, který EIA vydal, se proti rozsudku odvolají.

Zrušení EIA přivítali ochránci životního prostředí i další organizace včetně zástupců obyvatel okolních obcí, kteří pokračující těžbu dlouhodobě kritizují.

To je selhání na straně provozovatele dolu, který zhodnocení dopadů na podzemní vodu, půdu a další složky životního prostředí předložil ve velmi zkreslené podobě. Újma na životním prostředí ve zprávě EIA byla podhodnocena,“ uvedla k rozhodnutí právnička Laura Otýpková z expertní skupiny Frank Bold, která se podílela na žalobě.

Důl leží nedaleko území Libereckého kraje a v minulosti byl předmětem sporů mezi Českem a Polskem. Spor obou zemí o dopady těžby svého času vedl Prahu až k podání žaloby na Varšavu u Soudního dvora Evropské unie, který Polsku uložil pokutu ve výši půl milionu eur denně za neuposlechnutí příkazu zastavit těžbu. Spor nakonec urovnala dohoda vlád obou zemí. Její součástí se staly kompenzace, které zaplatilo Česku před dvěma lety Polsko a firma PGE, jíž důl a sousední elektrárna patří. Polská strana také nechala vybudovat u dolu podzemní stěnu, aby neodtékala voda.

Podle ekologů jsou však polská opatření nedostatečná a důl by bez platného posouzení vlivu na životní prostředí neměl dál fungovat.

Důl zásobuje uhlím elektrárnu, která ze čtyř až šesti procent pokrývá spotřebu elektrické energie v Polsku a dodává teplo do okolních obcí.