Doba čtení:2 m, 23 s
Think-tank upozorňuje, že výrazný růst podílu nestabilních obnovitelných zdrojů vede k nutnosti vytváření duální energetiky, což s sebou nese obří náklady. Foto: morgueFile.com

Většina ze 450 milionů obyvatel EU konfrontováno s hrozbou, že nebudou s to zvládnout explozi cen energií. Kdo je viníkem? Je to vrcholná politika Evropské unie sázející slepě na zelenou tranzici, napsal ve své výzvě ministrům hospodářství EU český Think-tank Realistická energetika a ekologie.

„Ta je absurdní o to více, že ji provází očekávaná rostoucí spotřeba elektrické energie v budoucnosti. To je ovšem možné jen za předpokladu, že tato energie bude dodávána v době požadované poptávkou, nikoli nespolehlivou dodávkou z OZE,“ napsali ve své výzvě členové Think-tanku, kteří upozornili, že Vladimír Putin brutálně napadl nezávislou Ukrajinu a vydírá Evropskou unii energeticky, ale „ruskou oprátku“ jsme EU v energetice nasadili sami svými akcemi ve druhém desetiletí tohoto století.

Bude drahé energie krotit EU nebo Česko?

Think-tank ministrům nabídl i soubor opatření, která by současnou krizi pomohla řešit. Požaduje, aby EU revidovala pod tlakem národních státu politiku Green Deal for Europe a její legislativní balíček Fit for 55, pozastavila činnost emisních povolenek, jež zcela dávno přestaly být nástrojem tlaku na ekologizaci emisních zdrojů, uvědomila si fakt, že cena energie by v každém národním státě měla vyjadřovat stav energetického mixu daného státu s tím, že Evropská unie v souladu s postojem národních vlád bude podporovat jejich státní politiku dekarbonizace, reagovala ve spolupráci s národními vládami a regulátory na skutečnost, že válka na Ukrajině se stala jen akcelerátorem vývoje, který nastal již od léta 2021, měla respektovat skutečnost, že v případě České republiky by fondy EU i národní zdroje měly být prioritně využity k výstavbě nových jaderných reaktorů pro bezemisní produkci elektřiny, zastavila nynější zrychlování procesu dekarbonizace tak, aby byla tato politika přijatelná pro všechny národy a občany Unie a harmonizovala na úrovni EU národní svrchované energetické politiky členských zemí tak, aby vznikl větší pákový efekt. Jen každá národní vláda se výhradně zodpovídá voličům své země a je tedy jasnou kompetencí každé národní vlády, jak zajistí energetickou bezpečnost svých občanů a podniků.

Realistická energetika a ekologie upozorňuje na odstrašující příklad Německa, které za obří dotované náklady vybudovalo paralelní, duální energetický systém z přerušovaných, nestabilních OZE a ze záložních stabilních elektráren na uhlí a zejména závěrných na zemní plyn. V této politice pokračuje a chce ji dokonce urychlit. Obě větve jsou dotovány jak z daní občanů, tak v cenách energie, přičemž obrovská nestabilita systému vyžaduje nesmírné náklady na správu sítě, aby nekolabovala. Náklady na řízení sítě jsou již po vlastní silové ceně elektřiny nejdražší položkou v ceně elektřiny pro německé spotřebitele.

„Ideologie, ať už má barvu černou, hnědou, rudou, zelenou nebo jejich kombinace, nemůže mít nadále přednost před racionálními fakty, čísly a přírodními zákony,“ uzavřel výzvu předseda Think-tanku Jaroslav Čížek.