Doba čtení:1 m, 24 s
Illawarra byla v únoru 2023 vyhlášena pátou oblastí pro obnovitelné zdroje energie ve státě. Foto: iUHLI

Rok poté, co byla oblast Illawarra v Novém Jižním Walesu vyhlášena zónou pro obnovitelné zdroje energie, se nepodařilo zrealizovat žádné miliardové zelené projekty. Předpokládalo se přitom, že zóna vytvoří více než 8 000 pracovních míst.

Illawarra byla v únoru 2023 vyhlášena pátou oblastí pro obnovitelné zdroje energie ve státě, a to po fázi vyjádření zájmu, která přilákala projekty na výrobu energie v hodnotě 43 miliard dolarů, které měly mít instalovaný výkon 17 gigawatt, napsal server abc.net.

O rok později však nebyl vládě Nového Jižního Walesu předložen ani jeden návrh projektu obnovitelných zdrojů energie.

Austrálie bude i v budoucnu sázet na uhlí a plyn

Pět zón obnovitelné energie bylo zřízeno jako součást dvacetiletého plánu, který má nahradit stárnoucí uhelné elektrárny a do roku 2050 zajistit dostatek energie ve státě.

Problémem zóny Illawarra je chybějící přenosová soustava. Statutární orgán zřízený ke správě zón, společnost EnergyCo, v současné době čelí odporu místních obyvatel proti jejímu zřizování. Tato nejistota odrazuje investory.

A také rmoutí dnes již nezaměstnané horníky z bývalých uhelných dolů, kteří doufali, že v zóně najdou novou práci. Darryl Best strávil v uhelném průmyslu 43 let a pracoval téměř ve všech dolech v jižních uhelných oblastech.

„Neexistují žádné alternativy. Když jsem pracoval v uhelném dole a člověk se dozvěděl, že právě vznikla zóna obnovitelných zdrojů energie, pomyslel si: ‚Co to znamená? Co to je? Jak to funguje?“, řekl Best s tím, že v současné době existuje jen málo příležitostí pro horníky z Illawarry, kteří doufají v přechod do odvětví obnovitelných zdrojů.