Doba čtení:1 m, 36 s

Teplo

Bez hnědého uhlí za limity dojde k rozpadu systému zásobování miliónu obyvatel dálkovým teplem a nebude palivo ani pro 650.000 kotlů přímo v domácnostech, vyplynulo to z výsledků jednání zástupců tepláren v Hradci Králové. Ředitel společnosti Euroenergy a bývalý předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt v rozhovoru pro časopis All for Power upozornil na nebezpečí časové náročnosti přípravy a realizace nového centrálního zdroje dodávek tepla. To trvá řádově několik let.

Pokud tedy bude pozdě zahájena příprava náhradního zdroje, pak existuje riziko, že nebude zajištěna dodávka tepla nebo bude realizováno neoptimální náhradní řešení. Dále není vyjasněna dostupnost náhradních paliv pro vytápění a výrobu průmyslového tepla na požadované úrovni. Mimo toho můžeme sledovat i rizika konkurenceschopnosti průmyslových podniků, které využívají doposud levné technologické teplo z hnědého uhlí,“ dodal Fiřt.

Jedním z důvodů možného růstu ceny tepla je podle Fiřta přiřazení fixních nákladů výroby a distribuce tepla z centrálního zdroje na menší objem dodávky tepla. „Tedy čím více se odpojí odběratelů, tím zřetelnější budou dopady pro odběratele, kteří v systému centrálního zásobování teplem zůstanou. Rovněž výstavba nového centrálního zdroje na náhradní palivo opět prodražuje cenu tepla, což souvisí s vyšší cenou náhradního paliva, zohlednění odpisů nové technologie v ceně tepla a podobně,“ míní Fiřt.

Obecně by tak podle něj bylo problematické, kdyby v některé z lokalit došlo k neřízenému rozpadu centrálních zdrojů tepla. Část odběratelů by si sice zajištění dodávky tepla vyřešila, zbývající část by tím ale ještě více utrpěla.

Fiřt připomněl výsledky studie výzkumné společnosti Invicta Bohemica, podle níž bude při neprolomení limitů v roce 2025 chybět uhlí pro 33 teplárenských zdrojů. Invicta upozorňuje na to, že v odvětví teplárenství existuje velmi nízký počet dlouhodobých smluv na dodávky hnědého uhlí. To je důsledkem ukončování nebo útlumu těžby na lomech s uhlím vhodným pro teplárenství, čili na dolech ČSA, Bílina a na Sokolovsku, v období do roku 2025.

Josef Fiřt byl předsedou Energetického regulačního úřadu ČR v letech 2004 až 2011.