Doba čtení:1 m, 26 s
Nejčastěji si odběratelé stěžovali na špatné vyúčtování za energie. Foto: pixabay.com

Energetický regulační úřad (ERÚ) se v loňském roce zabýval rekordním množstvím sporů spotřebitelů s dodavateli. Od spotřebitelů obdržel 628 návrhů na spor kvůli porušení smluv, meziročně o téměř 40 procent více. Nejčastěji si v nich odběratelé stěžovali na špatné vyúčtování za energie. Počet neformálních podnětů naopak klesl na předkrizovou úroveň, meziročně o 9717 na 12 410.

Počet návrhů na spotřebitelský spor, které podávají odběratelé v případě podezření na porušení smlouvy ze strany svého dodavatele nebo zprostředkovatele energie, začal růst loni. Před vypuknutím energetické krize v roce 2021 jich úřad dostal 138, v roce 2019 jich bylo 72.

Hlavním tématem roku 2023 byla podle členky Rady ERÚ Markéty Zemanové pochybení dodavatelů při vyúčtování. „Ta nás zaměstnávala prakticky denně a ve všech spotřebitelských agendách. Návrhy na spor se konkrétně týkaly situací, kdy obchodníci vyúčtování nevyhotovili vůbec, vystavili ho v rozporu se smlouvou, či ve lhůtě splatnosti neuhradili přeplatky,“ popsala Zemanová. „V případě přeplatků je spor jednou z cest, jak získat tzv. exekuční titul ve formě rozhodnutí. Na jeho základě lze pak dluh vymáhat přes exekutora,“ podotkla.

ERÚ potvrdil úpravy regulovaných cen elektřiny

Výrazně naopak kleslo množství neformálních podnětů, podle úřadu i díky zvýšení informační činnosti. I mezi nimi ovšem dominovaly stížnosti související s vyúčtováním, se zálohami nebo s nevrácenými přeplatky. Šlo o přibližně polovinu podnětů.

Paradoxní je, že velké množství ze zmiňovaných stížností míří na několik málo firem, které ve skutečnosti mají jen nepatrný podíl na trhu. Aktuálně se to týká především nevrácených přeplatků. Věříme, že další zpřísnění legislativy, například zavedení námi navrhovaného cejchu dodavatele, by tomu mohlo do budoucna předejít,“ dodala Zemanová.