Doba čtení:1 m, 57 s
Elektrárna Tutuka s instalovaným výkonem 3 654 MW měla být vyřazena z provozu v letech 2030 až 2041 a přebudována na elektrárnu využívající obnovitelné zdroje energie. Foto: eskom

Jihoafrická vláda navrhla odložit odstavení uhelných elektráren po roce 2030, pokud je to technicky a komerčně proveditelné, včetně elektrárny Tutuka. Cílem je zachovat disponibilní kapacitu elektrické energie v situaci, kdy se snižuje faktor dostupné energie (EAF).

Jedná se o jeden z navrhovaných nástrojů obsažených v návrhu dokumentu revidovaného Integrovaného plánu zdrojů 2023 (IRP 2023), který byl zveřejněn koncem minulého týdne, napsal server msn.com.

Elektrárna Tutuka s instalovaným výkonem 3 654 MW měla být vyřazena z provozu v letech 2030 až 2041 a přebudována na elektrárnu využívající obnovitelné zdroje energie poté, co se USA připojily k Velké Británii, Francii, Německu a EU a poskytly finanční prostředky ve výši 8,5 miliardy dolarů (159 miliard korun) na urychlení odklonu Jihoafrické republiky od uhlí k obnovitelným zdrojům energie.

IRP 2023, plán výroby elektřiny, jehož cílem je zajistit bezpečnost dodávek elektřiny vyvážením nabídky s poptávkou a zároveň zohlednit životní prostředí a celkové náklady na dodávky, byl ve čtvrtek zveřejněn k veřejnému připomínkování.

V Jižní Africe si posvítili na uhelnou mafii

Návrh IRP 2023 zohledňuje několik scénářů a nejnovější vývoj v elektroenergetice v zemi. Uvažuje o dvou časových horizontech, přičemž prvním je období do roku 2030 se zaměřením na řešení převažujících omezení výrobních kapacit a požadavků na soustavu s cílem překlenout nedostatek dodávek.

V plánu se uvádí, že je třeba urychlit zavádění „dispečerských“ možností výroby energie, jako je například výroba elektřiny z plynu, a tam, kde je to technicky a obchodně proveditelné, by mělo být odloženo plánované odstavení uhelných elektráren, aby se zachovala kapacita.

Druhý horizont zahrnuje období od roku 2031 do roku 2050 a zaměřuje se na dlouhodobé plánování výroby elektřiny s cestami k dosažení odolného odvětví elektřiny s nulovou čistou spotřebou do roku 2050. V období 2031 až 2050 zahrnuje podle IRP 2023 způsoby zajištění bezpečnosti dodávek různé kombinace jaderné energie, obnovitelných zdrojů, čistého uhlí a plynu.

Podle návrhu dokumentu analýza období od současnosti do roku 2030 poukazuje na znepokojivý deficit nabídky a poptávky po elektřině. V návrhu dokumentu se dále uvádí, že ačkoli se očekává, že iniciativy týkající se dodatečné výrobní kapacity zmírní nedostatek energie, neřeší plně základní přiměřenost soustavy.