Doba čtení:1 m, 20 s
EnergyIconsASEK5
Ilustrační foto: Imagio.cz

Vladimír Vlk radí ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (ČSSD) v oblasti energetiky. Pokud by on sám měl moc rozhodnout, chtěl by, aby česká energetika byla vyvážená. Prosazoval by vyvážený mix zdrojů energie a určitě by v mixu kompaktně spojil teplárenství s elektroenergetikou. Vlk to řekl magazínu PRO-ENERGY.

„Podle mého názoru by do budoucna měly teplárny přebírat elektroenergetiku, s tím souvisí přeměna kondenzačních elektráren na teplárenský provoz. Energetiku bych tedy stavěl na centrálním zásobování teplem,“ uvedl Vlk.

V zimním období by tyto zdroje vyráběly teplo, plus by vyráběly elektřinu. V létě by hlavní výrobu elektřiny přebíraly jaderné elektrárny. S tím, že by zde byly paroplynové elektrárny, které mají rychlé starty a vyrovnávaly by špičky ve spotřebě proudu. Takhle si představuji vyvážený mix.

Mládkův poradce by nezapomněl na úspory a na energetickou efektivitu. Hodně lidí ale do úspor vkládá až nereálné možnosti. Vlk se domnívá, že dneska už to není pravda. Firmy se chovají obezřetně, snaží se spotřebovávat energií tak, jak mají. „Moje představa o české energetice vychází z toho, že jsme země, která nemá mnoho přírodního bohatství. Nemáme takové přírodní podmínky ani v oblasti obnovitelných zdrojů, to se týká například energie z větru nebo fotovoltaiky,“ řekl Vlk.

Česko se podle něj stále srovnává s Dánskem, ale to má povětrnostní podmínky zdaleka jiné. „Fotovoltaika se u nás rozšířila takovým způsobem, že ji máme na místech, kam nepatří. Také bych dal za povinnost městům s rozšířenou působnosti, aby si vytvářela energetické a ekologické koncepce. To znamená, aby posuzovala energetiku s vlivem na životní prostředí,“ dodal.