Doba čtení:1 m, 23 s
Foto: wikipedia.org

Těžební firma OKD zaslala Ministerstvu životního prostředí ČR potřebné podklady pro zjišťovací řízení v rámci procesu EIA na období od roku 2024 do ukončení hornické činnosti pro Důl ČSM. Následně byla tato dokumentace ze strany státní správy zveřejněna.

Je důležité sdělit, že proces posuzování vlivu hornické činnosti na životní prostředí, tedy takzvaný proces EIA, není samotným povolením hornické činnosti, nýbrž je nezbytným předpokladem k tomu, abychom tato povolení v průběhu let 2024 a 2025 získali. V současné době máme platnou dokumentaci EIA z roku 2022, která byla prodloužena do konce roku 2026. Jsou v ní dostatečné objemy těžby pro celý rok 2023,“ vysvětlil pro Měsíčník Horník předseda představenstva OKD Roman Sikora.

Laserová technologie zvyšuje bezpečnost těžby

Jedním z parametrů posuzované činnosti, jak poznamenal, je právě předpokládaný objem vytěženého uhlí v daném období. Posuzovaná hornická činnost je plánována už jen na Dole ČSM a zahrnuje i technickou likvidaci dolu. „Celkový plánovaný objem těžby byl stanoven na zhruba 5,7 milionu tun uhlí vytěženého z Dolu ČSM, a to až do ukončení hornické činnosti na této šachtě,“ navázal výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Přípravy pro těžbu na stonavské šachtě pro příští rok stále pokračují. Pět porubů se aktuálně chystá pro těžbu v roce 2023 a dobývání pěti bloků, které začalo již v roce 2022, přechází i do roku 2023. „V příštím roce bude tedy aktivních celkem deset porubů. Pro celkovou přípravu je nutné vyrazit přibližně 7,8 kilometru chodeb,“ přiblížil ředitel provozu OKD David Hájek. OKD má v plánu během celého roku 2023 vytěžit z Dolu ČSM zhruba 1,1 milionu tun uhlí

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa