Doba čtení:1 m, 23 s
Nad rámec původních oprav bloku 5 bylo potřeba rozebrat také turbínu. Foto: Sev.en Energy

Druhá část oprav bloku 6 počeradské elektrárny v červenci úspěšně skončila. Do konce října budou pokračovat opravy bloku 5.

Největší objem prací na bloku 6 proběhl už v loňském roce. Letos na jaře nás čekala druhá etapa, která vyvrcholila provozními zkouškami, mimo jiné úřední tlakovou zkouškou kotle. V posledním červencovém týdnu už blok mohl postupně najíždět, aby byl od srpna naplno v provozu,“ uvedl vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Počerady Pavel Tyrpekl.

Odborníci před nedostatkem a zdražením energií varovali

V druhé etapě se opravovaly elektroodlučovače, absorbér, dílčí opravy se dotkly i kotle. Blok 5 dostal i nový posilovací kouřový ventilátor. Dokončovaly se i loni započaté opravy kouřovodů před i za odlučovačem a výstupy z absorbéru.

Na bloku 5 jsou v současnosti práce zhruba v polovině, hotovo by mělo být koncem října. Nad rámec původních oprav se rozebírala turbína, kde se prováděla nezbytná kontrola a diagnostika. Došlo i na výměnu NT rotoru a dílčích oprav doznal i generátor,“ připomněl Pavel Tyrpekl. Měnila se i část výparníku na kotli, bez povšimnutí nezůstanou ani kouřovody a absorbér. Opravy se dočkají i blokové kouřové ventilátory, přičemž kouřový ventilátor 53 bude vyměněn za nový.

Opravy obou bloků zajišťuje společnost Sev.en Engineering ve spolupráci s odborem péče o zařízení Elektrárny Počerady, který v rámci těchto akcí provádí další údržbu zařízení nezbytnou pro bezproblémový a bezpečný provoz elektrárny. Je třeba poděkovat všem, kdo se na opravách obou bloků podílejí, protože zkoordinovat stovky lidí, které se zde v uplynulých měsících vystřídaly, není snadná záležitost,“ uzavřel vedoucí.