Nejvyšší správní soud se zastal Elektrárny Chvaletice

Elektrárna Chvaletice na Pardubicku, která koncem loňského roku přišla o výjimku z emisních limitů, uspěla s kasační stížností. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zrušil rozhodnutí olomouckého krajského soudu, který pokládal úřední rozhodnutí o výjimce za nedostatečně podložené a obecně zdůraznil princip ochrany životního prostředí.

Ve Chvaleticích nejspíš našli recept na rtuť

Elektrárna Chvaletice, kterou provozuje skupina Sev.en, ve spolupráci s Českým vysokých učením technickým, Vysokou školou báňskou, Západočeskou univerzitou a Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR úspěšně otestovala alternativní aditivum na bázi solného roztoku, které umožní snížit emise rtuti ve spalinách pod požadovanou úroveň.